Strona używa plików cookies więcej

Współpraca z Centrum Organizowania Związków Zawodowych

Miło nam poinformowac, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku zespół COVWORK wziął udział w spotkaniu z reprezentantami Centrum Organizowania Związków Zawodowych. Głównym celem rozmowy było wskazanie możliwości współpracy w zakresie tematyki uzwiązkowienia oraz prowadzenia działalności związkowej w okresie pandemii ze szczególnym uwzględnieniem branż ochrony zdrowia, opieki społecznej i logistyki.