Strona używa plików cookies więcej

Współpraca z Fundacją Nasz Wybór

Miło nam poinformować, że zespół COVWORK nawiązał współpracę z Fundacją Nasz Wybór prowadzoną przez ukraińskich migrantów mieszkających i pracujących w Polsce. Fundacja zajmuje się pomocą ukraińskim pracownicom i pracownikom w integracji z polskim społeczeństwem i polską kulturą. Prowadzi również działania promujące ukraińską kulturę w Polsce.

W trakcie spotkania, które odbyło się 21 kwietnia 2021 omawialiśmy razem z reprezentującymi Fundację Benjaminem Cope’em i Myroslavą Keryk możliwe działania mające na celu pogłębienie wiedzy na temat doświadczeń ukraińskich pracownic i pracowników w trakcie pandemii.