Strona używa plików cookies więcej

Konferencja „Deliberation in the public policy planning proces. Experiences and future challenges”

Dr hab. Adam Mrozowicki i dr Jan Czarzasty zaprezentowali 6 grudnia 2021 r. wspólny referat poświęcony stanowi dialogu społecznego w pandemii na konferencji międzynarodowej „Deliberation in the public policy planning proces. Experiences and future challenges” organizowanej m.in. przez Instytut Nauk o Polityce I Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W wystąpieniu pt. „Social dialogue and the (post-)pandemii socio-economic crisis: the Polish experiences” podsumowali wnioski z I etapu badań w projekcie COV-WORK nad stanem dialogu społecznego w Polsce od wybuchu pandemii COVID-19. Pandemia pogłębiła długofalowy kryzys dialogu społecznego. Proces konsultacji tarcz antykryzysowych ograniczony został do minimum, zaś tarcze finansowe w ogóle nie były przedmiotem dialogu społecznego. Na znaczeniu zyskały nieformalne procesy współdecydowania o kształcie polityk publicznych oraz quasi-rokowania na poziomie miejsc pracy, często z udziałem przedstawicieli pracowników ad-hoc, co było zresztą wymuszone przez tarcze antykryzysowe.

Z całością prezentacji można zapoznać się pod tym linkiem: COVID-19 and social dialogue.