Strona używa plików cookies więcej

Komunikatem z 6 listopada rektor zdecydował o utrzymaniu dotychczasowej formy prowadzenia zajęć na uczelni do końca roku kalendarzowego, czyli do 31 grudnia 2020. Rektor przedłużył zatem formę funkcjonowania uczelni, która komunikatem z 19 października wprowadzona była do dnia 15 listopada.

Od 16 listopada do 31 grudnia 2020 roku na Uniwersytecie Wrocławskim:

  1. Wszystkie wykłady realizowane są zdalnie
  2. Konwersatoria, seminaria, ćwiczenia inne niż laboratoria, praktyki i zajęcia warsztatowe odbywają się zdalnie, a zajęcia praktyczne (laboratoria praktyki, warsztaty) mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i hybrydowej po uzyskaniu zgody dziekana.
  3. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są tylko w formie zdalnej.

Komunikat rektora z dnia 6 listopada znajduje się w załączniku.