Strona używa plików cookies więcej

Pilnie potrzebne osocze od ozdrowieńców! – apeluje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Ale nie tylko we Wrocławiu brakuje tego leku na Covid-19. Jeśli zatem przechodziłeś zarażenie koronawirusem i jesteś w wieku od 18-65 lat, zgłoś się, by pomóc innym!

Ozdrowieniec, czyli osoba po przejściu zakażenia SARS-Cov-2 lub choroby COVID-19, który spełnia kryteria kwalifikacji do oddawania krwi jest potencjalnym dawcą leku dla pacjentów, którzy wciąż walczą o zdrowie i życie.

Osocze od Ozdrowieńców jest potrzebne do leczenia COVID-19, a jego  skuteczność jest w dużej mierze uzależniona od poziomu przeciwciał w osoczu Krwiodawcy.

Kto może zostać Dawcą osocza jako Ozdrowieniec?

  1. Osoba od 18 do 65 roku życia.
  2. Jeżeli minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji.
  3. Jeżeli nie ma ktoś ciężkiej, przewlekłej choroby.
  4. Jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie było wykonywanej operacji, zabiegu endoskopowego

Jeżeli przebyłeś zakażenie SARS-Cov-2 (objawowo lub bezobjawowe) prosimy skontaktuj się z:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9e-mail: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl, telefon: 71 371 58 24 lub 693 693 702 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00)

Terenowym Oddziałem w Głogowie, ul. T. Kościuszki 15
e-mail: glogow@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 831 49 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

Terenowym Oddziałem w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5
e-mail: legnica@rckik.wroclaw.pl,  telefon: 76 721 16 87 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

Terenowym Oddziałem w Lubinie, ul. Gen. J. Bema 5
e-mail: lubin@rckik.wroclaw.pl, telefon: 76 746 88 70 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00)

Więcej informacji na stronie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa