Strona używa plików cookies więcej

Studenci, doktoranci, pracownicy Uniwersytetu! Prosimy Was o obowiązkowe zgłoszenie nam, jeśli chorujecie na Covid-19. Pan rektor przypomina o tym w swoim komunikacie z dnia 9 listopada 2020 r.

Oto treść komunikatu:

Przypominam o stosowaniu zarządzenia Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 września w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID19, w szczególności o obowiązku niezwłocznego informowania przez pracowników, doktorantów, studentów i uczestników innych form kształcenia kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – swojego miejsca pracy lub studiów – telefonicznie lub poprzez e-mail, o stwierdzonym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Informacje dotyczące możliwych zakażeń pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, kierownicy jednostek oraz potencjalnie zakażeni, powinni także zgłaszać na adres poczty elektronicznej covid19@uwr.edu.pl obsługiwanej przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej lub telefonicznie pod numerami obsługiwanymi przez pracowników Działu (71 375 24 89, 71 375 29 22).