Strona używa plików cookies więcej

Przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące spraw studenckich, które budzą wątpliwości w związku z sytuacją epidemiologiczną. Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do zaleceń oraz śledzenia informacji na bieżąco.

Czy marcowe egzaminy dyplomowe będą odwołane/przełożone?

W tej sprawie należy skontaktować się z dziekanami wydziałów.

Czy biblioteki są otwarte?

Zamknięta jest Biblioteka Uniwersytecka, biblioteki wydziałowe i czytelnia, czytelnia w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego do 14 kwietnia.

Jeśli biblioteki będą zamknięte, to czy naliczanie kary za przetrzymanie książki będzie zatrzymane, skoro oddanie jej będzie niemożliwe?

Za przetrzymanie książek nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

Co z zajęciami sportowymi?

Zajęcia sportowe są odwołane.

Czy dziekanaty wydziałowe będą otwarte?

Dziekanaty, za zgodą dziekanów, mogą pracować w zmienionych godzinach i w okrojonym składzie. Niektóre z nich są zamknięte. W każdym przypadku sprawę można załatwić przez Internet lub przez telefon, do czego namawiamy.

Czy rok akademicki będzie wydłużony?

Nie planuje się wydłużenia roku akademickiego

Czy zajęcia będą odbywały się zdalnie? 

Zawieszenie zajęć nie jest jednoznaczne z przerwą w nauce i może wiązać się ze zmianą formy nauki wybranych zajęć. Do 18 marca dziekani i kierownicy jednostek pozawydziałowych ogłoszą listę wykładów i zajęć, które będą prowadzone zdalnie.

Czy termin zawieszenia zajęć jest ostateczny, czy istnieje możliwość, że zajęcia zostaną odwołane jeszcze przez dłuższy czas?

Obecnie nie przewiduje się przedłużenia zawieszenia zajęć. Jednak mają na uwadze bezpieczeństwo studentów i pracowników, rektor może zarządzić wydłużenie tego terminu.

Czy studenci, w tym członkowie kół naukowych i organizacji studenckich, mogą przychodzić do swoich pomieszczeń i laboratoriów?

Do czasu zawieszenia zajęć studenci powinni ograniczyć przebywanie na terenie uczelni do minimum. W ważnych sprawach osobą decyzyjną na każdym wydziale jest dziekan.

Co z rekrutacją na studia? Czy zostanie zmieniony jej termin?

Termin rekrutacji na studia pozostaje niezmienny. Zachęcamy do śledzenia aktualności na www.uni.wroc.pl.

Co z Drzwiami Otwartymi i Juwenaliami?

Do 30 kwietnia 2020 roku odwołane są wszystkie wydarzenie na Uniwersytecie Wrocławskim, w tym konferencje, imprezy. Termin ten może zostać wydłużony. Część wydarzeń może odbyć się w nowym terminie. Zachęcamy do śledzenia aktualności na www.uni.wroc.pl.

Czy odbywają się konsultacje z wykładowcami?

Wszystkie bezpośrednie konsultacje decyzją rektora są odwołane, a studentów prosimy o kontaktowanie się z wykładowcami drogą mailową.

Czy mogę nadal mieszkać w akademiku?

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego nadal mogą mieszkać w domach studenckich, nie ma natomiast nowych zakwaterowań do akademików i Hotelu Asystenta, obowiązuje także zakaz odwiedzin osób z zewnątrz. Studentów prosimy także o przebywanie w swoich pokojach i nieorganizowanie imprez.

Co z formami wychowania fizycznego, takimi jak na przykład pływanie, za które trzeba było płacić? Dostaniemy zwrot pieniędzy czy kolejny semestr będzie można zrealizować z wpłaconych pieniędzy za obecny semestr?

W sprawach związanych z zajęciami wychowania fizycznego prosimy kontaktować się elektronicznie z Uniwersyteckim Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu ucwfis@uwr.edu.pl.

W jaki sposób mam podbić legitymację studencką?

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ważność legitymacji studenckich została przedłużona do 31 maja 2020 r. i nie ma potrzeby podbijać ich w dziekanacie.

Czy odbędą się testy językowe w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych?

Wszystkie testy językowe również zostały odwołane.

Czy przerwa w zajęciach będzie się wiązać z odrabianiem ich w soboty?

Uczelnia nie przewiduje takiego rozwiązania.

Co z wyjazdami na Erasmusa? Czy zostanie przedłużony termin składania wniosków?

Najprawdopodobniej rekrutacja do programu wymiany studenckiej Erasmus+ zostanie przedłużona, o wszystkim będziemy informować na uni.wroc.pl, international.uni.wroc.pl oraz w uczelnianych mediach społecznościowych. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Czy student, który otrzymał zgodę dziekana na przedłużenie sesji, ale z powodu zamknięcia uczelni nie przystąpił do egzaminu, zostanie skreślony z listy studentów?

Wszyscy studenci, którzy dostali zgodę na przedłużenie sesji wciąż mają statut studenta.

Czy nadal będę otrzymywał stypendium?

Tak, oczywiście, wszystkie rodzaje stypendiów są nadal wypłacane.

Czy inni pracownicy administracyjni, np. w Dziale Spraw Studenckich, Dziale Badań Naukowych, Biurze ds. Promocji, Biurze Współpracy Międzynarodowej itd. są dostępni dla studentów?

Za zgodą rektora w niektórych biurach została wprowadzona praca zdalna z zachowaniem ciągłości pracy w biurach, tak by zawsze jakiś pracownik był fizycznie obecny w biurze. Pracownicy administracji proszą jednak, by przychodzić do biur tylko w najpilniejszych sprawach, a w innych zwracać się drogą elektroniczną. Kontakty do biur znajdują się na uni.wroc.pl.

Czy studenci studiów zaocznych i wieczorowych również nie mają zajęć dydaktycznych?

Odwołane zostały wszystkie zajęcia (ćwiczenia, lektoraty, laboratoria, lektoraty, WF) dla wszystkich studentów – studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów.

Skąd mam czerpać informacje dotyczące uczelni w obliczu zagrożenia koronawirusem?

Bardzo prosimy studentów o regularne sprawdzanie swojej poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej, śledzenie informacji zamieszczanych w głównym serwisie internetowym uczelni www.uni.wroc.pl, na stronach wydziałów, instytutów i katedr, a także w mediach społecznościowych.

grafika z napisem: Studencie, Studentko! 1. Pozostań w domu. 2. Sprawdzaj maila. 3. Odwiedzaj strony internetowe i media społecznościowe UWr i jednostek. 4. Mailowo lub telefonicznie kontaktuj się z dziekanatem. 5. Twoja legitymacja jest ważna do 31 maja. 6. Do 18 marca zostaniesz poinformowany o zajęciach online