Strona używa plików cookies więcej

Notatka zespołu COVID-19 z 1 kwietnia 2020

1.04.2020

Główne sugestie i uzgodnienia

Przewodniczący KRASP podziękował Ministrowi W. Maksymowiczowi za racjonalne podejście do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich  w czasie trwającej  pandemii COVID-19.

AKADEMIKI

Poruszono sprawę przestrzegania ostatnich obostrzeń prawnych w sprawie epidemii COVID-19
i wymogu z tym związanego, aby osoby poniżej 18. roku życia mogły przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą.W  kontekście najmłodszych studentów z Ukrainy może budzić to problemy – ponieważ będą musieli pozostawać w akademikach. Do spraw należy podejść racjonalnie – studenci muszą się dostosować do polskiego prawa, z drugiej strony zaś posiadają legitymacje studenckie i weryfikacja ich wieku w ogóle może nie mieć miejsca.

Minister A. Budzanowska zwróciła uwagę na konieczność przebywania w akademikach przez studentów tylko w ostateczności. Jeśli istnieje możliwość, aby przebywali oni w swoich domachpo wyjeździe z domów studenckich –  to powinni tam pozostać.

SPRAWA POMOCY W WALCE Z EPIDEMIĄ

Minister A. Budzanowska zwróciła  się z apelem o  przekazanie informacji nt. zdolności przeprowadzenia całej procedury prowadzenia testów na COVID-19.  Ministerstwo chciałoby poznać możliwości  i zasoby z tym związane wszystkich uczelni w Polsce, rozwiązanie ma mieć charakter systemowy.

Pani Minister zwróciła się z apelem o przesłanie listy 10 priorytetowych zagadnień administracyjnych  z którymi zmagają się obecnie uczelnie. Zagadnienia przesłane do Ministerstwa mają pomoc w usprawnieniu uruchomienia niezbędnych procedur legislacyjnych. Do trudnych spraw, które muszą zostać obecnie rozwiązane należą obecnie problemy z szeroko pojętym terminem i możliwościami ukończenia studiów.  Pytanie skierowane jest głównie do Kanclerzy i Kwestorów.

Ministerstwo potrzebuje również materiałów dotyczących trudności w pracy administracji – najważniejszych problemów z którymi się ona obecnie zmaga. Należą tutaj między innymi sprawy związane z koniecznością dokonywania osobistych podpisów na fakturach, elektroniczne podpisy nie posiadają wiarygodności prawnej w tym wypadku, konieczne jest stanowisko Ministra Finansów w sprawie rozliczania.

Przewodniczący KRASP, prof. J. Szmidt zwrócił uwagę na konieczność uregulowania systemowego sprawy gwałtownego  wycofywania się przedsiębiorców z prowadzonych z uczelniami projektów. KRPUT przygotowuje raport tego zagadnienia dla NCBiR.

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zwrócono uwagę na konieczność zbudowania kalendarza obowiązujących nowych terminów w szkolnictwie wyższym w związku z epidemią, dotyczy to działań do końca roku kalendarzowego.

CO PO EPIDEMII?

Minister poinformowała, że jest już przygotowywany cały pakiet zadań normalizacyjnych związanych z powrotem uczelni do zadań po wygaśnięciu epidemii.  Powołane zespoły eksperckie skupiają się na zapewnieniu pracownikom i studentom bezpieczeństwa oraz utrzymania toku studiów.

ZDALNE NAUCZANIE

Minister A. Budzanowska poinformowała o ofercie firmy POLKOMTEL w tym zakresie. Informacje są dostępne na stronie ministerialnej.

Więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach