Strona używa plików cookies więcej

Notatka zespołu ds. COVID-19 z 24 czerwca 2020

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

24 czerwca 2020 r.

Spotkanie otworzył minister Wojciech Maksymowicz. Zwrócił uwagę, że choć wirus nie okazał się tak agresywny w skutkach jak się obawiano, kształcenie na odległość nadal jest prowadzone i jest obecnie najbardziej pożądaną formą kształcenia.

Następnie głos zabrała minister Anna Budzanowska. Przypomniała, że w życie weszła tzw. 4. tarcza antykryzysowa, a w niej przepisy dotyczące egzaminów i zaliczeń, jak również przepisy dotyczące zdalnego podejmowania decyzji we wszystkich obszarach związanych ze szkolnictwem wyższym. Także kwestia kredytów studenckich i obligacji jest w tym dokumencie ujednolicona.

Więcej: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf

Minister A. Budzanowska poinformowała, że obecnie trwają prace nad nowelizacją budżetu państwa. Ministerstwo czyni starania, aby budżet na naukę i szkolnictwo wyższe został zwiększony. Ponadto, pojawiły się nowe obszary, które wymagają uwzględniania w obecnej sytuacji, np. sprawy inwestycyjne czy zabezpieczenia związane z cyberbezpieczeństwem. Ministerstwo Finansów obiecało, że weźmie pod uwagę również te kwestie. Minister A. Budzanowska poprosiła o przesłanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego propozycji tego typu spraw, które trzeba zrealizować do końca tego roku – chodzi o skorzystanie ze środków specjalnie na ten cel przeznaczonych.

Minister A. Budzanowska poinformowała również o rozporządzeniu ewaluacyjnym, a także o rozporządzeniu w sprawie studiów – w tym wypadku Ministerstwo jest na etapie rozpatrywania uwag, które w tej sprawie spłynęły. Przewidywany termin ukazania się obu rozporządzeń to koniec lipca.

W kwestii kształcenia minister A. Budzanowska wyraziła obawę, że scenariusz działań w tym obszarze realizowany przed epidemią jest w ciągu najbliższych dwóch lat nierealny. Stąd zwróciła się do zebranych o wypracowanie takich standardów, by kształcenie – mimo zdalnej formy – odbywało się w najwyższym standardzie; chodzi o zmodyfikowanie całego modelu kształcenia. Osobną kwestią jest kwestia mobilności i badań naukowych.

Przewodniczący KRASP, prof. Jan Szmidt, stwierdził, że hybrydowa forma kształcenia, jaką proponuje Ministerstwo, powinna być kontynuowana.

Przewodniczący KRASP, prof. J. Szmidt, poinformował, że w ciągu 2-3 tygodni zakończą się wybory nowych władz na uczelniach. Inauguracje w zdecydowanej większości, a być może wszędzie, odbędą się zdalnie. Rektor wyraził chęć dyskusji z Ministerstwem odnośnie do ogólnych wytycznych dotyczących inauguracji.

Minister A. Budzanowska zaproponowała wypracowanie ram tego, jak powinno wyglądać kształcenie w przyszłym roku akademickim. Zaproponowała zakończenie prac nad wymogami tego dotyczącymi  do końca lipca. Zapewniła, że wszystko nadal  będzie konsultowane z GIS-em.

Minister W. Maksymowicz potwierdził, że nie wszystkie zajęcia mogą odbywać się zdalnie, niektórych nie da się w ten sposób przeprowadzić. Podkreślił, że decyzji odnośnie do organizacji takich zajęć nie można długo odwlekać.

Minister A. Budzanowska stwierdziła, że chodzi tu również o kwestie kulturowe, takie jak choćby przejście z etapu licealisty do etapu studenta. Dlatego w tym wypadku byłoby wskazane, aby dopuszczać pierwszy rocznik studentów w możliwie maksymalnym stopniu do zajęć na uczelni.

Minister W. Maksymowicz potwierdził, że kształcenie będzie musiało być hybrydowe i elastyczne. Należy przy tym poważnie wziąć pod uwagę zabezpieczenia sanitarne na zajęciach praktycznych. To konieczność.

Minister W. Maksymowicz poinformował, że ten rok akademicki na wszystkich uczelniach zamknięty zostanie ze zrealizowanym programem, należy jednak zastanowić się nad  realizacją następnego.

Aleksy Borówka – przewodniczący KRD zabrał głos w sprawie organizacji kształcenia. Poinformował, że w obszarze działania organów, ciał kolegialnych i innych zespołów na uczelniach wciąż dużo spotkań, w których uczestniczą przedstawiciele doktorantów, odbywa się w formie tradycyjnej, a nie zdalnej. Wyraził prośbę, aby zwracać uwagę na tego typu kwestie. Minister W. Maksymowicz poprosił o przesłanie danych tego dotyczących.