Strona używa plików cookies więcej

Notatka Zespołu ds. COVID-19 z 8 lipca 2020

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

8 lipca 2020 r.

Spotkanie otworzył minister Wojciech Maksymowicz. Poinformował o konieczności elastycznego, hybrydowego podejścia do czekającego nas niedługo rozpoczęcia roku akademickiego – stanowisko takie podzielają rektorzy, rektorzy-elekci, jak również kadry kierownicze uczelni, z którymi w ostatnim czasie Ministerstwo utrzymuje stały kontakt.

Przewodniczący KRASP, prof. Jan Szmidt wyraził obawę co do czekającego nas rozpoczęcia roku akademickiego; w przypadku powrotu do normalnego kształcenia jest to bowiem związane z dużą liczbą – blisko pół miliona, przemieszczających się studentów. Rektor zgodził się z koniecznością podejścia hybrydowego do organizacji kształcenia i w związku z tym zwrócił się do Ministerstwa z prośbą o rozmowy i wytyczne dla środowiska szkół wyższych dotyczące funkcjonowania uczelni, w tym uroczystości inauguracyjnych. Rektor wyraził wątpliwość, czy inauguracje powinny odbyć się w systemie stacjonarnym; uważa, że należy to zrobić w sposób okrojony. Prof. J. Szmidt poinformował również, że wielu rektorów zwraca się z prośbą o jakieś ustalenia w tej sprawie, stąd konieczność opracowania wytycznych.

Minister Anna Budzanowska zgodziła się z rektorem J. Szmidtem, wyraziła gotowość spotkania w najbliższym czasie. Wychodząc z założenia, że model kształcenia będzie miał charakter hybrydowy, zakłada, że na koniec lipca będą gotowe wytyczne w tej kwestii.

Rektor J. Szmidt zwrócił także uwagę na problem zakwaterowania w akademikach, dojazdu studentów z całej Polski i ich wspólną koegzystencję – model hybrydowy tego nie wyklucza, a niesie ze sobą zagrożenia. Studenci powracający na uczelnie zapewne będą się spotykać i uczestniczyć w różnych imprezach. W akademikach można to częściowo opanować, poza akademikami, np. w pubach, już nie.

Minister A. Budzanowska zapewniła, że kwestia ta będzie ujęta w przygotowywanych wytycznych. Zwróciła uwagę, że studenci mają też problem z wynajmowaniem lokum w prywatnych kwaterach i w związku z tym Ministerstwo będzie wnioskować o wsparcie finansowe w tym zakresie (co również będzie mieściło się w wytycznych).

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP – Dominik Leżański zgodził się ze swoimi przedmówcami i zgłosił chęć włączenia się do dyskusji nad wytycznymi, zwłaszcza w sprawie akademików.

Minister W. Maksymowicz zaproponował inauguracje w ścisłym gronie Senatu; zdołano by wtedy zachować zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, a jednocześnie, co ważne, nie byłby też pominięty element tradycji.

Dr Mieczysław Błoński z Polskiej Unii Edukacyjnej również wyraził chęć współpracy w opracowaniu wytycznych. Jak inni, oczekuje na wskazówki z Ministerstwa.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych – prof. Witold Stankowski zwrócił uwagę na to, jak ważna jest inauguracja nowego roku akademickiego, a także pierwsze zajęcia w murach uczelni dla studentów pierwszego roku.

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Aleksy Borówka poinformował, że finalizowany jest aktualnie proces badania ankietowego przedstawicieli różnych dyscyplin i dziedzin nauk (głównie wśród doktorantów) – z podziałem na  rekomendacje ogólne i szczegółowe. W najbliższych dniach raport z wynikami tego badania zostanie przesłany do Ministerstwa.