Strona używa plików cookies więcej

Zalecenia KRUWIO w związku z ryzykiem koronawirusa

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zaleca zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz komunikatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącym ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: Kryteria kliniczne: każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

  • gorączka
  • kaszel
  • duszność

Kryteria epidemiologiczne: każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
  • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

W przypadku osób powracających z rejonu utrwalonej transmisji wirusa (listę tych miejsc znaleźć można na stronie) zaleca się kontakt z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną nawet jeśli nie wystąpiły żadne z objawów chorobowych.

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych.