Strona używa plików cookies więcej

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374, z późn. zm.) w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni, w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. praca pracowników świadczących pracę na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się w godzinach od 9:00 do 14:00 (za wyjątkiem pracowników portierni). Przypominam, że kierownicy jednostek organizacyjnych wskazują osoby, których praca na terenie uczelni jest niezbędna i niemożliwa do wykonywania zdalnie (praca w domu). Kierownik jednostki organizacyjnej decydując o pracy w domu przez podległych pracowników jest zobowiązany zapewnić ciągłość funkcjonowania jednostki. Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują Zarządzenie Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego (z późn. zm.) oraz Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego.