Strona używa plików cookies więcej

Komunikat rektora z 17 marca 2020

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego

Na podstawie § 1 ust. 1a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 405 i 455), w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni, w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. praca pracowników świadczących pracę na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się w godzinach od 9.00 do 14.00 (za wyjątkiem pracowników portierni). W pozostałym zakresie pracownicy pracują zgodnie z poleceniami kierownika jednostki.

prof. dr hab. Adam Jezierski
R E K T O R

Komunikat Rektora w sprawie czasowego ograniczenia świadczenia pracy na terenie UWr