Strona używa plików cookies więcej

Na podstawie Komunikatu nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r.  w sprawie dodatkowych ograniczeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19:

1) zamyka się dla użytkowników czytelnie znajdujące się w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach jednostek organizacyjnych oraz w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego;
2) wstrzymuje się pozwolenia na udział w zawodach i treningach sekcji AZS Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jednocześnie Rektor zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych do kierowania podległych im pracowników do wykonywania pracy w formie zdalnej, z zachowaniem obowiązku zapewnienia sprawnego funkcjonowania pracy jednostki organizacyjnej.

Szczegółowe regulacje dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego określa zarządzenie Nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, w którym:

Utrzymane zostają dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego, m.in. noszenie maseczek, częste mycie i dezynfekowanie rąk, zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra, pomiar temperatury przed wejściem do budynków UWr.

Zaleca się wprowadzenie obiegu elektronicznego informacji oraz dokumentów, w szczególności jak najszerszego korzystania z możliwości programu EZD.

W zarządzeniu przypomniane zostały również zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Przypomina się również zasady organizacji wydarzeń na Uniwersytecie Wrocławskim, procedurę wyjazdów służbowych, a także zasady odbywania posiedzeń organów kolegialnych i komisji.

Przypomniane zostały także zasady bezpieczeństwa, obowiązujące w Domach Studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego.