Strona używa plików cookies więcej

PRZYCHODNIE W POBLIŻU CAMPUSU GRUNWALDZKIEGO I DOMÓW STUDENCKICH OFERUJĄCE WIZYTY U LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

1. Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki , ul. Grunwaldzka 63 (DS. TALIZMAN),
50-366 Wrocław, tel. +48713220369, 600255583

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00, sobota 8:00-14:00

(zarówno pracownicy rejestracji jaki i lekarz pierwszego kontaktu porozumiewają się w języku angielskim)

Wszyscy studenci mogą skorzystać z teleporady. W przypadku konieczności wizyty osobistej istotne jest, aby student posiadał ze sobą legitymację studencką oraz dokument ubezpieczenia (kartę EKUZ/ lub inne )

2. Scanmed Multimedis, ul. Parkowa 46, 51-616 Wrocław,  801 462 988

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 19:00

( w rejestracji część pracowników recepcji mówi po angielsku, lekarze przyjmują tylko w ramach teleporad – część lekarzy mówi po angielsku)

Oferta opieki w ramach POZ skierowana jest do:

– pacjentów, którzy posiadają lub złożą deklarację w placówce, ubezpieczonych w NFZ

– w stanach nagłych dla pacjentów ubezpieczonych z całej Polski

– w stanach nagłych dla pacjentów posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ) lub Kartę Polaka.

3. Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej,

ul. Sienkiewicza 110, 50-361 Wrocław,  tel. 71 328-28-92 (rejestracja)

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 20:00

( w rejestracji część pracowników recepcji mówi po angielsku, część lekarzy mówi po angielsku)

Oferta opieki w ramach POZ skierowana jest do:

– w stanach nagłych dla pacjentów posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ)

4. Przychodnia Śródmieście, ul. Sienkiewicza 37/39, Wrocław, +48(71)321-32-20

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 18:00

 ( w rejestracji pracownicy nie mówią po angielsku, część lekarzy mówi po angielsku)

Oferta opieki w ramach POZ skierowana jest do:

– w stanach nagłych dla pacjentów posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ)

– pacjentów, którzy posiadają lub złożą deklarację w placówce