Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Czy wiesz, czym oddychasz?

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr rozpoczyna realizację nowego projektu: „Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza – LIFE-MAPPINGAIR/PL”. Projekt jest finansowany z funduszy Komisji Europejskiej, w ramach instrumentu finansowego LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity budżet projektu wynosi 8 218 592 PLN. UWr jest liderem projektu, a partnerami Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Projektem kieruje dr Tymoteusz Sawiński (Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska).

Jest on kontynuacją i rozwinięciem zakończonego z w 2017 roku projektu LIFE-APIS/PL „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, finansowanego również w ramach instrumentu LIFE i dotacji NFOŚiGW (budżet 4 359 924 PLN). W ramach projektu powstał m.in. system prognoz biometeorologicznych i jakości powietrza: powietrze.uni.wroc.pl

Projekt łączy w sobie aspekty naukowe (prognozowanie jakości powietrza) oraz praktyczne, wychodząc naprzeciw aktualnym problemom środowiskowym i oczekiwaniom społecznym, takim jak poprawa jakości powietrza czy powszechny dostęp do wiarygodnej informacji o zanieczyszczeniach powietrza w miejscu zamieszkania. Tematyka projektu nawiązuje do głównych problemów badawczych aktualnych w UE, w tym zdefiniowanych w planowanym programie Horyzont Europa, wpisuje się również w założenia unijnej polityki środowiskowej.

Więcej informacji na www: mappingair.meteo.uni.wroc.pl oraz na Facebooku.

Grafika kampanii - Czy wiesz, czym oddychasz

Dodane przez: Agata Sałamaj

12 Cze 2019

ostatnia modyfikacja: 10 Paź 2019