Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

DANiO, czyli Danio Adventure! Nauka i Odkrycia

DANiO, czyli Danio Adventure! Nauka i Odkrycia to nowy projekt badawczo-edukacyjny realizowany na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma on na celu m.in. stworzenie unikalnej szansy, aby najlepsi wrocławscy uczniowie byli jeszcze lepsi. Pod okiem doświadczonych pracowników naukowych UWr uczniowie będą prowadzić badania laboratoryjne dotyczące jednej z częstych chorób cywilizacyjnych, a modelem badawczym będzie ryba danio pręgowany. Uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół licealnych zapraszamy we wtorek 15 maja, na godz. 12.00 do Sali Sesyjnej Starego Ratusza na wykład inauguracyjny „Zwierzęta na wybiegu, czyli o modelach zwierzęcych w nauce”. Uwaga! Obowiązują zapisy!

Głównym celem edukacyjnym projektu DANiO jest stworzenie unikalnej szansy, aby najlepsi wrocławscy uczniowie byli jeszcze lepsi. Służyć temu będzie innowacyjna metoda dydaktyczno-wychowawcza (tutoring), służąca rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju, prowadzona przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych na tak wczesnym etapie edukacji otworzy młodym wrocławianom drzwi do najlepszych uczelni, prestiżowych projektów naukowych, staży i kariery naukowej na światowym poziomie.

Projekt badawczy skupi się na eksperymentach dotyczących jednej z częstych chorób cywilizacyjnych. Modelem badawczym będzie ryba danio pręgowany (łac. Danio rerio). Ryba ta ma wiele wyjątkowych cech, które czynią z niej doskonały organizm modelowy, to znaczy taki, który może być użyty jako model do badania różnych procesów życiowych i ludzkich chorób. Genom danio, czyli cała informacja genetyczna zawarta w organizmie, jest w około 70% podobny do ludzkiego. Zaletą danio jest też łatwość wprowadzania zmian genetycznych, przez co można stworzyć specjalne ryby (tzw. linie transgeniczne), które posiadają mutacje (zmiany genetyczne). Przykładem takiej linii transgenicznej jest np. Smhyc-GFP, czyli ryby danio wytwarzające w swoich mięśniach świecące, zielone białko fluorescencyjne. Hodowla laboratoryjna ryb danio pręgowanego jest ściśle kontrolowana przez Inspekcję Weterynaryjną, a wszystkie eksperymenty są planowane z dużym wyprzedzeniem i zatwierdzane przez Komisję Etyczną. W hodowli danio przestrzegana jest zasada 3Rs określająca zasady etycznego używania zwierząt w badaniach naukowych (ang. replacement, reduction and refinement).

Danio pręgowany.
Danio pręgowany. Fot. za www.zbrz.uni.wroc.pl

Dzięki eksperymentalnemu charakterowi projektu DANiO  uczniowie będą mieli szansę rozwinąć umiejętności pracy laboratoryjnej oraz pogłębić rozumienie praktycznych aspektów stosowania metody naukowej. DANiO umożliwi im też realizację prawdziwego eksperymentu badawczego, poznanie metod eksperymentalnych, nauczy analizowania i interpretowania wyników oraz wyciągania wniosków. W czasie trwania projektu, realizowanego w laboratoriach Uniwersytetu Wrocławskiego, uczniowie będą znajdowali się pod opieką merytoryczną doświadczonych pracowników naukowych.

Rekrutacja uczestników projektu połączona będzie z popularyzacją wiedzy i będzie miała charakter nauki poprzez zabawę i doświadczenia. Pierwszym etapem będzie wykład inauguracyjny (15 maja, godz. 12.00, Sala sesyjna Ratusza). Kolejny etap to praktyczne warsztaty badawcze, po których finalnie wybranych zostanie sześcioro wrocławskich licealistów, którzy przez rok – do maja 2019 r. – będą uczestniczyć w projekcie. Projekt zakończy się otwartą relacją naukową, podczas której uczestnicy zaprezentują wyniki swoim nauczycielom i kolegom szkolnym, rodzicom i mieszkańcom Wrocławia.

Więcej informacji na stronie www.zbrz.uni.wroc.pl

ZAPISY poprzez stronę https://wca.wroc.pl/danio-danio-adventure-nauka-i-odkrycia-zapraszamy-na-wyklad-zwierzeta-na-wybiegu-czyli-o-modelach-zwierzecych-w-nauce

Komiks. Za stołem, na którym lezy talerz a na nim rybka, siedzi dr Rybka, obok stoi prof. Zebra, który patrząc na koleżankę i jej talerz pyta: O, danie? Ona na to, nie, rybka.
Danio pręgowany jest bohaterem cyklu satyrycznych rysunków poświęconych badaniom naukowym prowadzonym z udziałem tej ryby. Losy dwójki sympatycznych naukowców – doktora Zebry i profesora Rybki, którzy pomagają spojrzeć na badania naukowe z przymrużeniem oka, można śledzić na stronie www.e-danio.uni.wroc.pl/index.php/pl/profesor-zebra-i-doktor-rybka. Rys. dr Joanna Niedbalska-Tarnowska/UWr

Dodane przez: Kamilla Jasińska

8 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 16 maja 2018