Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Wydarzenia / 29 Listopad

DHC dla Krzysztofa Pietraszkiewicza

Prezes Związku Banków Polskich, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, zostanie wyróżniony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Krzysztof Pietraszkiewicz urodził się 13 marca 1955 r. w Leśnej w województwie dolnośląskim. W roku 1974 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lubaniu Śląskim. Jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1978 r. Ukończył również Studia Podyplomowe na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Brał udział w szkoleniach menedżerskich w Kellog School of Management Northwestern University USA oraz uczestniczył w Międzynarodowej Szkole Bankowej w Australii.

Jak pisze prof. Andrzej Gospodarowicz (Uniwersytet Ekonomiczny) w recenzji dorobku prezesa Związku Banków Polskich, „(…) Krzysztof Pietraszkiewicz jest bez wątpienia wybitną postacią w środowisku bankowym. W czasie ponad 25-letniej działalności w Związku Banków Polskich wniósł znaczący wkład w rozwój sektora bankowego w Polsce. Gdy porównamy stan sektora bankowego na początku okresu transformacji i obecnie, to widać wyraźnie jak ogromne, pozytywne, zmiany w nim nastąpiły. Nasz sektor bankowy niewiele teraz różni się od standardów zachodnich. Nie ulega wątpliwości, że w znaczącym stopniu przyczyniło się do tego wielkie zaangażowanie i inicjatywy Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza na rzecz sektora bankowego. Ogromne są również Jego zasługi dla szkół wyższych”.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi odbędzie się 29 listopada o godz. 12.00.

Dodane przez: Michał Raińczuk

6 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 9 Lis 2017