Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

DHC dla prof. Aloisa Woldana [FOTO]

22 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w Aulii Leopoldina odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Aloisowi Woldanowi.

Alois Woldan (ur. w 1954 roku w Linzu) – em. profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego, wybitny historyk literatur środkowoeuropejskich, tłumacz literatury polskiej. W latach 1973–1978 studiował teologię, slawistykę i literaturoznawstwo porównawcze na Uniwersytecie w Innsbrucku, gdzie w 1982 roku obronił doktorat. W 1984 roku podjął pracę jako lektor w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pobyt w stolicy Dolnego Śląska stał się okazją do nawiązania kontaktów z licznymi pisarzami, krytykami literackimi i tłumaczami. Po opuszczeniu Polski w 1986 roku rozpoczął wykłady w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Salzburgu, gdzie intensywnie zajmował się badaniem i popularyzowaniem współczesnej literatury polskiej; tutaj też habilitował się w 1995 roku przedkładając rozprawę p.t. Mit Austrii w literaturze polskiej. W 2005 roku rozpoczął pracę w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego; swoje wykłady i seminaria poświęcił m.in. twórczości Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Andrzeja Stasiuka i Olgi Tokarczuk. Dużo uwagi poświęcał polskiej powieści historycznej, szczególnie utworom Henryka Sienkiewicza, oraz literackim obrazom polsko-ukraińskiego i polsko-niemieckiego pogranicza.

Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski, wspierał studentów i doktorantów wrocławskiej Alma Mater przyjeżdżających na stypendia do Wiednia. Pracownicy Wydziału Filologicznego gościli często w Wiedniu jako uczestnicy inicjowanych przez niego sympozjów, organizowanych zwykle w kooperacji z działającymi w stolicy Austrii polskimi instytucjami naukowymi i kulturalnymi.

Za swoją działalność naukową i translatorską został odznaczony m.in. medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej (1989), Nagrodą im. Witkiewicza Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (1989), Nagrodą Polonicum za wybitne osiągnięcia w popularyzowaniu języka i literatury polskiej za granicą (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Odznaką Honorową „Bene merito“ (2019), Medalem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego za zasługi w popularyzowaniu literatury polskiej (2021). Jest kawalerem Austriackiego Krzyża Honorowego za Zasługi dla Nauki i Sztuki (2020). Kilkukrotnie został wyróżniony nagrodami za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literackiego (1988, 1992, 2004). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu (2014) i Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (2016).

Alois Woldan

Dodane przez: Agata Kreska

22 cze 2022

ostatnia modyfikacja: 23 cze 2022