Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Digitalizacja unikatowych gazet Kolekcji Śląsko-Łużyckiej

Pod koniec 2017 r. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zakończyła realizację projektu pn. Działalność Upowszechniająca Naukę. Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt trwał od 1 lutego 2017 r., a jednym z jego elementów była digitalizacja unikatowych gazet pozostających w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławia.

Celem tego zadania było zabezpieczenie cennych, zabytkowych zbiorów, będących dziedzictwem Śląska oraz utworzenie do nich powszechnego dostępu w sposób gwarantujący nienarażanie cennych oryginałów na uszkodzenie. Do procesu digitalizacji wybrano następujące tytuły dzienników lokalnej prasy, ukazujących się w ościennych miejscowościach Wrocławia w latach 1906–1941:

  • „Anzeiger für Zobten am Berge und Umgegend. Organ für öffentliches Leben, lokale und provinzielle Angelegenheiten“ (1909–1941),
  • „Brockauer Zeitung. Organ für die amtliche Publikationen der Gemeinde und des Amtsbezirks Brockau, sowie für die Gemeinden Gross Tschansch und Klein Tschansch“ (1908–1940),
  • „Hundsfelder Stadtblatt. Mit den Obrigkeitlichen Bekanntmachungen” (1906–1940).

Znaczna część gazet Kolekcji Śląsko-Łużyckiej była drukowana od przełomu XIX i XX wieku na kwaśnym papierze, który z upływem lat zaczął łamać się i kruszyć. Uniemożliwiło to przeglądanie i czytanie treści oryginałów, a ponadto podczas użytkowania powstawały nowe, nieodwracalne ubytki w oryginalnych egzemplarzach. Chroniąc cenną kolekcję historyczną prasy regionalnej, Biblioteka prowadzi jej systematyczne mikrofilmowanie zabezpieczające oraz digitalizację. Dzięki takim zabiegom, zapewniamy bezpieczeństwo zabytkowych zbiorów, a jednocześnie otwieramy szeroki dostęp do treści artykułów, bez konieczności udostępniania użytkownikom niszczejącej oryginalnej prasy.

Przygotowaniem materiałów do mikrofilmowania, archiwizacji i publikacji w wersji cyfrowej w Bibliotece zajmuje się Pracownia Reprografii i Digitalizacji, której personel posiada duże doświadczenie zawodowe i długoletnią praktykę. Pracownia dysponuje profesjonalnym sprzętem do digitalizacji i szybkiego przetwarzania kopii oraz oprogramowaniem pozwalającym na zamieszczenie pozyskanych plików cyfrowych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praca nad zabezpieczeniem oraz udostępnieniem w cyfrowej postaci cennych zbiorów jest wieloetapowa. Jej początek to wykonanie prac konserwatorskich, czyli przygotowanie gazet do mikrofilmowania. Kolejny etap to proces mikrofilmowania, skanowania mikrofilmów, obróbki i zapisu otrzymanych plików w odpowiednim formacie do rozpoznania treści (OCR), tworzenie publikacji cyfrowych w formacie PDF na poziomie pojedynczych numerów oraz przygotowanie metadanych dla każdej publikacji. Końcowym etapem tego procesu jest umieszczenie publikacji na serwerze oraz archiwizacja pozyskanego zasobu.

Finalny efekt zrealizowanego zadania projektowego to uzyskanie ok. 38 tys. opisanych plików, zarchiwizowanych i upublicznionych w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Całe zadanie wpisuje się w działania globalne mające na celu stworzenie powszechnej przestrzeni badawczej przez zapewnienie szybkiego dostępu do wiedzy dla zespołów naukowych pracujących nie tylko w obszarze regionu Śląska, ale również o szerszym zasięgu. Wysokiej jakości cyfrowe obrazy zapewniają niezbędną dokumentację unikatowej prasy śląsko-łużyckiej oraz powiększają zasoby cyfrowe uczelni, natomiast upowszechnienie dostępu do historycznych zasobów Śląska i Łużyc
poprzez ich digitalizację i zamieszczenie w sieci, umożliwia wszystkim zainteresowanym
szybki dostęp do nich i ułatwia pogłębianie wiedzy nt. dziejów tego regionu.

Więcej informacji na www.bibliotekacyfrowa.pl

Jerzy Katarzyński
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Pracownia Reprografii i Digitalizacji


Zob. także pozostałe zadania zrealizowane w ramach projektu pn. Działalność Upowszechniająca Naukę.

Śląskie muzykalia nutowe w w centralnym katalogu polskich bibliotek naukowych NUKAT

Rozbudowa komputerowego katalogu zbiorów BUWr

Dodane przez: Kamilla Jasińska

3 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 3 Sty 2018