Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / 30 Listopad – 1 Grudzień

Dni które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r.

W dniach od 30 listopada do 1 grudnia odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Dni które wstrząsnęły światem?  Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Przebieg, konsekwencje, pamięć)”.

Zaproszeni referenci z kilku krajów skoncentrują się wokół trzech tematów przewodnich. Pierwszym będą wydarzenia na terenie Rosji w okresie wojny domowej lat 1917–1922 W ramach drugiego podjęta zostanie problematyka konsekwencji przewrotu politycznego i społecznego, jaki dokonał się na obszarze byłego państwa carów. Będą one rozważane zarówno w kontekście rosyjskim, polskim, jak i powszechnym. Trzeci wątek stanowić będzie analiza kształtowania i funkcjonowania pamięci o rewolucjach rosyjskich. Wśród referentów znajdą się badacze z Polski, Białorusi, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Rosji, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

Organizatorami konferencji są: Instytut Historyczny UWr, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr, Instytut Pamięci Narodowej oddz. Wrocław, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur den östlichen Europa Leipzig/Niemcy.

Obrady, które rozpoczną się o godz. 9.00 w czwartek 30 listopada, odbędą się w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (ul. Uniwersytecka 7) w sali 2D im. W. Świdy. Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych i zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

dr hab. Małgorzata Ruchniewicz

Dodane przez: Kamilla Jasińska

22 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 22 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.