Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy / Wydarzenia

DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni

Projekt „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni” to nowa oferta szkoleniowa dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie do 2019 r. kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni, wdrożenia innowacyjnych elementów kształcenia oraz wzmocnienia konkurencyjności Uniwersytetu Wrocławskiego, poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

– wzmocnienie kompetencji kadry w zakresie wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce;

– podniesienie poziomu znajomości języków obcych na rzecz zwiększenia liczby i jakości zajęć prowadzonych w językach obcych;

– rozwój umiejętności informatycznych kadry w celu korzystania z rozwiązań technologicznych w procesie dydaktycznym.

W ramach projektu organizowane będzie łącznie 21 rodzajów kursów z zakresu:

– wykorzystania w dydaktyce innowacyjnych metod pracy (np. design thinking, action research, learning-by-doing);

– zastosowania narzędzi informatycznych i multimediów wspomagających nauczanie, w tym z zakresu wdrażania kształcenia w formie e-learningu;

– poprawy kompetencji językowych, pozwalających na prowadzenie zajęć w j. angielskim.

Szczegółowe informacje nt.  kursów, ich programów, terminów i rekrutacji zostaną umieszczone na stronie UWr w zakładce Pracownicy.

Kontakt:

Biuro Projektów Zagranicznych

Kręta 1/3

50-237 Wrocław

tel. 71 324 60 40

zaneta.hajnowska@uwr.edu.pl

Efekty projektu

Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji dydaktycznych przez 450 pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez realizację 3 zadań, z których każde odpowiada rodzajowi kompetencji, które nabędą uczestnicy:

  1. Podnoszenie kompetencji kadry z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych;
  2. Podnoszenie kompetencji kadry z zakresu umiejętności informatycznych;
  3. Podnoszenie kompetencji kadry z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 954 037,50 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 804 062,81 PLN

Dodane przez: Żaneta Hajnowska

20 Wrz 2017

ostatnia modyfikacja: 20 Wrz 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.