Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Dobre praktyki w trybie on-line

Na Wydziale Nauk Społecznych wprowadzono zasady mające ułatwić pracę i studia w trybie on-line. „Kodeks dobrych praktyk pracy zdalnej i studiowania zdalnego” pomaga w zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym bądź studiami i wprowadza nawyki kulturalnej współpracy w duchu wspólnoty uniwersyteckiej.

Praca i studiowanie zdalne to konieczność podczas pandemii COVID-19. Taki tryb znacząco zmniejsza ryzyko zarażenia – szacuje się, że do nawet połowy zakażeń dochodzi w miejscu pracy. Ma też inne plusy: eliminuje uciążliwe dojazdy, pozwala na swobodniejszy strój czy uczestnictwo w zajęciach nawet z własnego łóżka.

Jednak specjaliści zwracają uwagę na problemy, które wiążą się z funkcjonowaniem w takim trybie. Brak bezpośredniego kontaktu z innymi studentami i pracownikami, trudności związane z zaaranżowaniem domowego biura czy miejsca do nauki, domowe rozpraszacze, poczucie odizolowania… Jedną z głównych trudności, o których wspominają studenci i pracownicy, jest problem z rozdzielaniem życia prywatnego od życia zawodowego i studiów. Zachowanie tzw. work/life balance jest w tej sytuacji wyjątkowo trudne.

Z inicjatywy dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr, kierownika Zakładu Socjologii Ogólnej na WNS powstał więc „Kodeks dobrych praktyk pracy zdalnej i studiowania zdalnego”. Prace nad kodeksem koordynowała dr Olga Nowaczyk z Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych, która jest też pełnomocniczką dziekana ds. równego traktowania. – Praca zdalna spowodowała, że zatraca się granica między czasem prywatnym a tym przeznaczonym na pracę. Jesteśmy non stop podłączeni do internetu, a nie mamy wypracowanych dobrych praktyk. Uznaliśmy, że warto zadbać o siebie i higienę swojej pracy bądź studiów. Chcemy trochę się odciążyć w tej i tak trudnej, ciężkiej sytuacji – mówi dr Nowaczyk.

Kodeks był konsultowany z pracownikami i studentami, dlatego znalazły się tam najważniejsze dla tych grup kwestie. Kodeks mówi, żeby nie wysyłać maili w godzinach nocnych i w weekend – oraz żeby nie oczekiwać odpowiedzi na maile wysłane w tych porach. Warto też dać szansę na odniesienie się do naszego maila i czas na odpowiedź, choć nie dłużej niż dobę. Trochę więcej czasu nauczyciele akademiccy potrzebują na sprawdzenie prac i zadań, stąd zawarta w kodeksie prośba do studentów, by mieli na uwadze, że praca wysłana o 23.00 nie zostanie rzetelnie sprawdzona na poranek następnego dnia.

Grafika przedstawiająca osoby podczas pracy zdalnej.
fot. Pixabay

Dla studentów ważne były ustalenia dotyczące przerw – po zajęciach półtoragodzinnych powinna ona wynieść co najmniej kwadrans, warto także wprowadzić krótszą przerwę w połowie zajęć. Przerwy są ważne także podczas spotkań pracowników, podobnie jak zasada uczestnictwa tylko w jednym spotkaniu czy konferencji w tym samym czasie…

Studentom spodobała się także zasada upublicznienia informacji o godzinach, w jakich dostępny jest dany pracownik. Pracownicy już zaczęli stosować tę zasadę, podobnie jak tę dotyczącą mali. – Od kiedy wprowadziliśmy „Kodeks…” dostaję dużo mniej maili po godzinie 19.00 – mówi dr Nowaczyk.

W kodeksie nie zapomniano także o pracownikach administracyjnych i osobach pracujących w bibliotekach – jedna z zasad mówi o tym, że należy pamiętać o godzinach ich pracy i nie niepokoić ich poza nimi.

Ważne miejsce wśród zasad zajmuje ta dotycząca komunikacji językowej. Dla dr Nowaczyk, która jest pełnomocniczką dziekana ds. równego traktowania, zamieszczenie jej było konieczne. Zasada ta mówi, by nie używać języka stygmatyzującego, dyskryminującego, a tam, gdzie się da, używać feminatywów oraz form neutralnych płciowo dla ogólnego określenia nazw zajmowanych stanowisk. – Zależało mi na podkreśleniu wzajemnego szacunku, grzeczności w komunikacji i braku protekcjonalności. To też dobre praktyki, dzięki którym wszystkim lepiej się funkcjonuje w rzeczywistości uczelnianej – mówi dr Nowaczyk.

Dr Nowaczyk zachęca do wprowadzenia takich zasad także na innych wydziałach uczelni. Wprowadzenie „Kodeksu…” jako dobrowolnych praktyk jest łatwiejsze i skraca całą procedurę w porównaniu do tworzenia aktu normatywnego. Pełnomocniczka podpowiada, że warto zacząć od ustalenia z innymi pracownikami i studentami, co najbardziej doskwiera im w pracy i studiowaniu zdalnym. – Pamiętajmy, że te zasady powstają w duchu wspólnotowości. W tej trudnej sytuacji wszyscy – naukowcy, studenci, pracownicy administracyjni – jesteśmy razem. A w czasach pandemii szczególnie warto zadbać o higienę pracy i równowagę między tym, co zawodowe, a co prywatne. To wszystkim nam pomoże.

Dodane przez: Agata Kreska

15 kw. 2021

ostatnia modyfikacja: 25 kw. 2021

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PRACY ZDALNEJ I STUDIOWANIA ZDALNEGO

  1. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK PRACY ZDALNEJ I STUDIOWANIA ZDALNEGO DOCX 37 KB