Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Dodatkowa rekrutacja 2022/2023 (aktualizacja)

Kandydaci i kandydatki! Jeśli jeszcze nie otrzymaliście miejsca na studiach na UWr, to mamy dobrą wiadomość! Uruchamiamy rekrutację dodatkową, co oznacza, że zapraszamy do rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl. UWAGA! W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na to, czy brali udział w tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski, czy nie. Oznacza to, że jeśli rekrutowałeś/łaś się na inne uczelnie i nie dostałeś tam miejsca, albo rekrutowałeś się bez powodzenia na UWr, albo całkiem przegapiłeś rekrutacje na uczelnie – zapraszamy! Już pierwsze kierunki oferują miejsca, ale będzie ich przybywać, dlatego lista będzie na bieżąco aktualizowana!

I jeszcze jedno – jeśli ktoś z Was nie zdał matury i będzie pisał poprawkę, również będzie miał szansę wziąć udział w rekrutacji dodatkowej – rejestracja na kierunki będzie trwała do września!

Jak wziąć udział w rekrutacji? Wystarczy odwiedzić Internetowy System Rejestracji Kandydatów pod adresem www.irka.uni.wroc.pl. Jeśli macie już tam konto, można zarejestrować się na kierunki przy użyciu niego, jeśli nie, załóżcie konto, używając swojego numeru PESEL. Później wystarczy uzupełnić dane osobowe, informacje o swoim wykształceniu, wgrać zdjęcie do systemu, które posłuży nam do legitymacji elektronicznej i wydrukuje się również na podaniu na studia, należy wybrać kierunki studiów z dostępnych w rekrutacji dodatkowej, oraz co bardzo ważne, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za jeden kierunek. Przy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia brane będą pod uwagę wasze wyniki maturalne (tabelki rekrutacyjne znajdziecie na www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „zasady”). Jeśli wasze punkty rekrutacyjne wystarczą, by dostać się na kierunek, w dzień ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na swoim koncie w IRKA zobaczycie status „zakwalifikowany”. Wtedy będziecie musieli dostarczyć na uczelnię komplet dokumentów (kopię świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu, podanie wydrukowane z IRK). Gdzie i kiedy należy dostarczyć dokumenty sprawdzicie na www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „miejsce składania dokumentów”.

Na pytania dotyczące rekrutacji odpowie Wam nasz Dział Nauczania pod numerami telefonów: 71 375 22 37, 71 375 22 55 oraz mailowo rekrutacja@uwr.edu.pl. Przydatne informacje o rekrutacji znajdziesz także w mediach społecznościowych UWr: fb/uniwroc, instagram/uniwersytet_wroclawski.

Lista kierunków dostępnych w rekrutacji dodatkowej na semestr 2022/2023 na Uniwersytecie Wrocławskim

(NM – nowa matura, SM – stara matura, C – cudzoziemcy)

Militarioznawstwo, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 10 (w tym NM-5, SM-3, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

29 lipca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

19 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)21 września 2022 r., godz. 11.00, sala 332Instytut Historycznyul. Szewska 49, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)22 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)23-26 września 2022 r. w godzinach 12.00:14.00Instytut Historycznyul. Szewska 49, pokój 22150-139 Wrocławtel. 71 375 25 41

 Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)27 września 2022 r. 

 

Historia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 50 (w tym NM-45, SM-5, C-0)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK29 lipca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)19 września 2022 r.Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)22 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)23-26 września 2022 r. w godzinach 12.00:14.00Instytut Historycznyul. Szewska 49, pokój 22150-139 Wrocławtel. 71 375 25 41

 Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)27 września 2022 r.

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 52(w tym NM-43, SM-7, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK29 lipca 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)19 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)21 września 2022 r., godz. 10.00, sala 322Instytut Historycznyul. Szewska 49, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)22 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)23-26 września 2022 r. w godzinach 12.00:14.00Instytut Historycznyul. Szewska 49, pokój 22150-139 Wrocławtel. 71 375 25 41

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)27 września 2022 r.

Filologia germańska, I stopnia licencjackie

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: 16 września 2022 r., godzina 9.00, sala 221Instytut Filologii Germańskiej, pl. Biskupa Nankiera 15 B, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)20, 21, 22 września 2022 r. w godz. 10.00 – 13.00Instytut Filologii Germańskiejpl. Biskupa Nankiera 15 B, sala 22150-140 Wrocławtel.: +48 71 3752 448Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23 września 2022 r. 

Zarządzanie migracjami, I stopnia licencjackie

Limit miejsc –45 (w tym NM-40, SM-2, C-3)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)14 września 2022 r., godz. 10.00 (Forma postępowania rekrutacyjnego – online)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20-21 września 2022 r., godz. 9.00 – 14.00Katedra Studiów Europejskich, budynek 21ul. Koszarowa 3/21, pok. 13851-149 Wrocławtel.: +48 71 375 51 58Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23 września 2022 r. 

Dyplomacja europejska, I stopnia licencjackie

Limit miejsc –23 (w tym NM-18, SM-2, C-3)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)14 września 2022 r., godz. 10.00 (Forma postępowania rekrutacyjnego – online)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20-21 września 2022 r., godz. 9.00 – 14.00Katedra Studiów Europejskich, budynek 21ul. Koszarowa 3/21, pok. 13851-149 Wrocławtel.: +48 71 375 51 58Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23 września 2022 r. 

Europeistyka, I stopnia licencjackie

Limit miejsc –24 (w tym NM-20, SM-2, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)14 września 2022 r., godz. 10.00 (Forma postępowania rekrutacyjnego – online)

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20-21 września 2022 r., godz. 9.00 – 14.00Katedra Studiów Europejskich, budynek 21ul. Koszarowa 3/21, pok. 13851-149 Wrocławtel.: +48 71 375 51 58Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23 września 2022 r. 

Chemia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc –71 (w tym NM-62, SM-4, MZ-4, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów i cudzoziemców)14, 15, 16 września 2022 r., godz. 9.00 – 14.00 (Forma postępowania rekrutacyjnego – on-line MS Teams)Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20, 21, 22 września 2022 r., godz. 10.00 – 14.00Wydział Chemiiul. F. Joliot-Curie 14, Sala Uniwersalna I (SUI)50-383 Wrocławtel.: +48 695 650 883, +48 721 121 654Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23 września 2022 r. 

Zielona Chemia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc –24 (w tym NM-18, SM-2, MZ-2, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów i cudzoziemców)14, 15, 16 września 2022 r., godz. 9.00 – 14.00 (Forma postępowania rekrutacyjnego – on-line MS Teams)Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19 września 2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20, 21, 22 września 2022 r., godz. 10.00 – 14.00Wydział Chemiiul. F. Joliot-Curie 14, Sala Uniwersalna I (SUI)50-383 Wrocławtel.: +48 695 650 883, +48 721 121 654Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23 września 2022 r. 

Inżynieria geologiczna, I stopnia inżynierskie

Limit miejsc – 31(w tym NM-21, SM-3, MZ-5, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)12 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów i  cudzoziemców)Forma postępowania rekrutacyjnego – stacjonarnie/zdalnie

13 września 2022 r., godz. 11.00, pokój 212 (II pietro)Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiegopl. Maxa Borna 9 50-204 Wrocław 

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)14 września 2022 r., godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)15, 16 września 2022 r., w godz. 9.00 – 13.00, pokój 204 (II piętro) – SekretariatInstytutu Nauk Geologicznychpl. Maxa Borna 950-204 Wrocławtel.: +48 71 375 9571Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)16 września 2022 r., godz. 14.00 

Geologia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 46(w tym NM-37, SM-2, MZ-5, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK3 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)12 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (rozmowa kwalifikacyjna dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów i  cudzoziemców)Forma postępowania rekrutacyjnego – stacjonarnie/zdalnie

13 września 2022 r., godz. 11.00, pokój 212 (II pietro)Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiegopl. Maxa Borna 9 50-204 Wrocław 

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)14 września 2022 r., godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)15, 16 września 2022 r., w godz. 9.00 – 13.00, pokój 204 (II piętro) – SekretariatInstytutu Nauk Geologicznychpl. Maxa Borna 950-204 Wrocławtel.: +48 71 375 9571Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)16 września 2022 r., godz. 14.00 

Politologia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 44 (w tym NM-41, SM-1, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK10 sierpnia 2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)15 września 2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)16 września 2022 r. w godz. 9.00 – 15.00  Forma postępowania rekrutacyjnego Platforma MS Teams

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19 września 2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)20, 21, 22 września 2022 r. w godz. 9:00-15:00Instytut Politologiiul. Koszarowa 3, sala 107, 51-149 WrocławOgłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23 września 2022 r. 

Filologia indyjska, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc –8 (w tym NM-8, SM-0, C-0)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

8.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

12.09.2022 r. 

Postępowanie rekrutacyjne /konkurs świadectw/14.09.2022 r. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)15.09.2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )16, 19 września 2022 r. w godz. 10.00 – 13.00Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnychul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław, pokój 204, tel.: +48 713752701

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)20.09.2022 r. 

Studia Śródziemnomorskie, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 15(w tym NM14-, SM-0, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK8.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)12.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)14.09.2022 r. w godz. 10.00 – 13.00Forma postępowania rekrutacyjnego – zdalnatelefon: +48 713752701

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)15.09.2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )16, 19 września 2022 r. w godz. 10.00 – 13.00Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnychul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław, pokój 204, tel.: +48 713752701

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)20.09.2022 r. 

Astronomia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 22(w tym NM-19, MZ-1, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK8.08.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów i cudzoziemców14.09.2022 r.  zdalnie, przy pomocy aplikacji MS TEAMS. Kandydaci zostaną wcześniej poinformowani o dokładnym terminie rozmowy.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)15.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )16, 19, 20.09.2022 r., w godz. 9.00 – 15.00Dziekanat Fizyki i Astronomiipl. Maxa Borna 9, pok. 102, 50-204 Wrocławtel.  +48 71 321 76 82, 71 375 93, 57, 71 375 94 04

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)21.09.2022 r.

Fizyka, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 39(w tym NM-33, MZ-2, C-4)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK8.08.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Rozmowa kwalifikacyjna z fizyki i astronomii dla obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów i cudzoziemców14.09.2022 r.  zdalnie, przy pomocy aplikacji MS TEAMS. Kandydaci zostaną wcześniej poinformowani o dokładnym terminie rozmowy.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)15.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )16, 19, 20.09.2022 r., w godz. 9.00 – 15.00Dziekanat Fizyki i Astronomiipl. Maxa Borna 9, pok. 102, 50-204 Wrocławtel.  +48 71 321 76 82, 71 375 93, 57,  71 375 94 04

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)21.09.2022 r.

Archeologia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc –15 (w tym NM-13, SM-1, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK8.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)14.09.2022 r., godz. 10.30, sala 203Instytut Archeologiiul. Szewska 48, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20 – 22.09.2022 r. w godz. 9.00 – 11.00, pokój 10 AInstytut Archeologiiul. Szewska 4851-139 Wrocław, tel.: +48 71 375-29-38Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r.

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 30(w tym NM-26, MZ-1, SM-2, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK8.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)6.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne dotyczy obywateli polskich z zagranicznym dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów oraz cudzoziemców12.09.2022 r., godz. 9:00, sala 126,

ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)13.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )14 – 15.09.2022 r. w godz. 10.00 – 13.00, pokój nr 127Wydział Nauk Biologicznychul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocławtel.: +48 375 4118Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)16.09.2022 r.

Judaistyka, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 17(w tym NM-13, SM-0, C-4)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

9.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)16.09.2022 r., godz. 12.30, pokój 107Instytut Filologii PolskiejPlac Nankiera 15b, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20, 21, 22.09.2022 r., godz. 10.00 – 15.00, pokój 107Instytut Filologii PolskiejPlac Nankiera 15b, Wrocław

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r. 

Filologia polska, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 32(w tym NM-17, SM-9, C-6)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK9.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)16.09.2022 r., godz. 9.30, pokój 107Instytut Filologii PolskiejPlac Nankiera 15b, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20, 21, 22.09.2022 r., godz. 10.00 – 15.00, pokój 107Instytut Filologii PolskiejPlac Nankiera 15b, Wrocław

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r. 

Muzykologia, I stopnia licencjackie

Limit miejsc –12 (w tym NM-7, SM-4, C-1)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK9.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)8.09.2022 r. Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)14.09.20222 r., godz. 11.00, sala 107Instytut Muzykologiiul. Szewska 36, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)15.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )20, 21, 22.09.2022 r. w godz. 10.00 – 13.00, sala 106Instytut Muzykologii ul. Szewska 3650-139 Wrocław, tel.: +48 71 375-20-99

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r. 

Ochrona środowiska, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 28 (w tym NM-26, SM-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
12.08.2022 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
12.09.2022 r.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
15.09.2022 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
16, 19.09.2022 r. w godz. 9.00 – 13.00
Wydział Nauk Biologicznych
Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
ul. Kanonia 6/8, pokój: 224
50-328 Wrocław, tel.: +48 71 375 41 04

Składając komplet dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego przelew opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
20.09.2022 r.

Filologia chorwacka z językiem serbskim, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc – 26 (w tym NM-21, SM-3, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK17.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)15.09.2022 r., godz. 10.30, sala 112 – stacjonarnie (możliwość rozmowy zdalnej)Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)20.09.2022 r., godz. 15.00-19.0021.09. 2022 r., godz. 10.30-14.3022.09. 2022 r., godz.15.00-19.00

Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, pokój 107, 53-313 Wrocławtel. +48 71 375 4550 oraz +48 721 944 660 (dyżur telefoniczny komisji od 5 września br.)

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r.

Filologia czeska, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 10 (w tym NM-3, SM-3, C-4)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK17.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)15.09.2022 r., godz. 10.30, sala 112 – stacjonarnie (możliwość rozmowy zdalnej)Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)20.09.2022 r., godz. 15.00-19.0021.09. 2022 r., godz. 10.30-14.3022.09. 2022 r., godz.15.00-19.00Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, pokój 107, 53-313 Wrocławtel. +48 71 375 4550 oraz +48 721 944 660 (dyżur telefoniczny komisji od 5 września br.)

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r.

Filologia rosyjska, I stopnia licencjackie

Limit miejsc – 64 (w tym NM-56, SM-5, C-3)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK17.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)15.09.2022 r., godz. 10.30, sala 112 – stacjonarnie (możliwość rozmowy zdalnej)Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)20.09.2022 r., godz. 15.00-19.0021.09. 2022 r., godz. 10.30-14.3022.09. 2022 r., godz.15.00-19.00Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, pokój 107, 53-313 Wrocławtel. +48 71 375 4550 oraz +48 721 944 660 (dyżur telefoniczny komisji od 5 września br.)

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r.

FILOLOGIA UKRAIŃSKA specjalność UKRAINISTYKA, I stopnia stacjonarne

FILOLOGIA UKRAIŃSKA specjalność UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM, I stopnia stacjonarne

Kandydat rekrutuje się na kierunek Filologia Ukraińska. W czasie składania dokumentów kandydat wybiera jedną z dwóch specjalności.

Limit miejsc – 28 (w tym NM-20, SM-4, C-4)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK17.08.2022 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)13.09.2022 r.Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)15.09.2022 r., godz. 10.30, sala 112 – stacjonarnie (możliwość rozmowy zdalnej)Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)19.09.2022 r., godz. 13.00 

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)20.09.2022 r., godz. 15.00-19.0021.09. 2022 r., godz. 10.30-14.3022.09. 2022 r., godz.15.00-19.00Instytut Filologii Słowiańskiejul. Pocztowa 9, pokój 107, 53-313 Wrocławtel. +48 71 375 4550 oraz +48 721 944 660 (dyżur telefoniczny komisji od 5 września br.)

Ogłoszenie listy przyjętych na studia(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)23.09.2022 r.

Dodane przez: Agata Mitek

27 lip 2022

ostatnia modyfikacja: 11 sie 2022