Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia

Dodatkowa rekrutacja!

Kandydacie, kandydatko, jeśli mimo III tur rekrutacji nie dostałeś miejsca na studiach licencjackich w formie stacjonarnej, to już 29 lipca uruchamiamy dodatkową rekrutację! Należy zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów www.irka.uni.wroc.pl. Wszelkie informacje znajdziecie w serwisie rekrutacyjnym: www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Oto lista kierunków biorących udział w dodatkowej rekrutacji.

UWAGA! LISTA BĘDZIE AKTUALIZOWANA.

JUDAISTYKA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

29.07 – początek rejestracji

15.09 – ostatni dzień rejestracji

19.09 – lista do przyjęcia (godz. 13)

25.09 – lista przyjętych.

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

29.07 – początek rejestracji

13.09 – ostatni dzień rejestracji

18.09 – lista do przyjęcia (godz. 13)

24.09 – lista przyjętych.

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

29.07 – początek rejestracji

12.09 – ostatni dzień rejestracji

13.09 – lista do przyjęcia (godz. 10)

18.09 – lista przyjętych (godz.16)

GEOLOGIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

29.07 – początek rejestracji

12.09 – ostatni dzień rejestracji

13.09 – lista do przyjęcia (godz. 10)

18.09 – lista przyjętych (godz.16)

ARCHEOLOGIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

1.08 – początek rejestracji

13.09 – ostatni dzień rejestracji

17.09 – lista do przyjęcia (godz. 13)

23.09 – lista przyjętych.

ATRONOMIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

Limit miejsc 20

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

05.08.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

18.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne (dotyczy wyłącznie cudzoziemców i kandydatów ze starą maturą)

19.09.2019 r., godz. 10.00, sala 119 Instytut Fizyki Doświadczalnej, pl.M.Borna 9, Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia

19.09.2019 r., godz. 12.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )

19-23.09.2019 r. w godz. 9 – 15

UWAGA! Przyjmowanie dokumentów w dniu 19.09.2019 r. możliwe będzie dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów do przyjęcia

Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii

pl.Maksa Borna 9

50-204 Wrocław

tel. 71 321 76 82, 71 375 93 57, 71 375 94 04

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

24.09.2019 r.

POLITOLOGIA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Limit miejsc: 35

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK 

31.07.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

08.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne: (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)

10.09.2019 r., godzina 9.00

Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3 , budynek 2/3 Wrocław – Sala 110

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

11.09.2019 r.

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego)

12, 13, 16 września 2019 r.

Ogłoszenie listy przyjętych (w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)

17.09.2019 r.

ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Limit miejsc 52

Terminy rejestracji w systemie IRK-a i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

31.07.2019-15.09.2019;

Termin rozmów rekrutacyjnych (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)

16.09.2019 godz.10.00, sala 140, ulica Koszarowa 3, budynek 21;

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

16.09.2019;

Termin złożenia dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego tylko termin wpływu na uczelnię)

17-18.09.2019

Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3/21, pok. 142, 51-149 Wrocław
tel. 71 375 51 58

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

19.09.219

EUROPEISTYKA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Limit miejsc 30

Terminy rejestracji w systemie IRK-a i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

31.07.2019-15.09.2019;

Termin rozmów rekrutacyjnych (dotyczy wyłącznie cudzoziemców)

16.09.2019 godz.10.00, sala 140, ulica Koszarowa 3, budynek 21;

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

16.09.2019;

Termin złożenia dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego tylko termin wpływu na uczelnię)

17-18.09.2019

Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Koszarowa 3/21, pok. 142, 51-149 Wrocław
tel. 71 375 51 58

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

19.09.2019

FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I STOPNIA STACJONARNE

Limit miejsc 48

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

01.08.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

15.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne

16 – 18.09.2019 r.

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia

19.09.2019 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )

20, 23,24 września 2019 r., w godz. od 10.00 do 15.00

Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, pok. 107, 53-313 Wrocław
tel. 71 375 45 50

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

25.09.2019

FILOLOGIA CZESKA, I STOPNIA STACJONARNE

Limit miejsc 23

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

01.08.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

15.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne/ konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne

16 – 18.09.2019 r.

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia 19.09.2019 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

20, 23,24 września 2019 r, w godz. od 10.00 do 15.00

Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, pok. 107, 50-313 Wrocław
tel. 71 375 45 50

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 25.09.2019 r., godz. 13.00

FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I STOPNIA STACJONARNE

Limit miejsc 11

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

01.08.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

15.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne/konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne

16 -18.09.2019 r.

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia

19.09.2019 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )

20,23, 24 września 2019 r, w godz. od 10.00 do 15.00

Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Pocztowa 9, pok. 107, 53-313 Wrocław
tel. 71 375 45 50

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

25.09.2019

MUZYKOLOGIA I stopnia stacjonarne

Limit miejsc 15

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

15.08.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)

15.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne/ rozmowy kwalifikacyjne

18.09.2019 r., Instytut Muzykologii, s.107, godz.10:00

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia

19.09.2019 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )

20,23, 24 września 2019 r, w godz. od 10.00 do 13.00, s.106

Instytut Muzykologii

ul.Szewska 36

50-139 Wrocław

tel. 71 375 20 99

Ogłoszenie listy przyjętych na studia

25.09.2019

Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia stacjonarne

Limit miejsc 38

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
7.08.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
15.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
19.09.2019 r., godz. 11.00, sala 205
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3 bud. 20, Wrocław


Ogłoszenie listy osób do przyjęcia

19.09.2019 r., godz. 13.00


Przyjmowanie dokumentów
(nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
20, 23 – 24 wrześnie 2019 r. w godz. 9.00 – 15.00
Sekretariat Instytutu Socjologii
ul. Koszarowa 3/20, pokój 208, 51-149 Wrocław
tel. 71 375 50 96

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
25.09.2019 r., godz. 13.00

Praca socjalna, I stopnia stacjonarne

Limit miejsc 36

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
7.08.2019 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
15.09.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne:
(dotyczy wyłącznie cudzoziemców)
19.09.2019 r., godz. 11.00, sala 205
Instytut Socjologii
ul. Koszarowa 3 bud. 20, Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia
19.09.2019 r., godz. 13.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię )
20, 23 – 24 wrześnie 2019 r. w godz. 9.00 – 15.00
Sekretariat Instytutu Socjologii
ul. Koszarowa 3/20, pokój 208, 51-149 Wrocław
tel. 71 375 50 96

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
25.09.2019 r., godz. 13.00

Filozofia, I stopnia stacjonarne

19.08 – początek rejestracji

19.09 – ostatni dzień rejestracji

23.09 – lista do przyjęcia (godz. 13)

27.09 – lista przyjętych

Ochrona środowiska, I stopnia stacjonarne

17.08 – początek rejestracji

11.09 – ostatni dzień rejestracji

13.09 – lista do przyjęcia (godz. 13)

18.09 – lista przyjętych

Dziedzictwo kultury materialnej, I stopnia stacjonarne

1.09 – początek rejestracji

20.09 – ostatni dzień rejestracji

23.09 – lista do przyjęcia (godz. 13)

26.09 – lista przyjętych.

Dodane przez: Agata Sałamaj

24 Lip 2019

ostatnia modyfikacja: 29 Sty 2020