Strona używa plików cookies więcej

Badania / Nauka / Wydarzenia

Dofinansowanie projektu RURALIZATION

Dr hab. Sylwia Dołzbłasz wraz z dr hab. Krzysztofem Jancem i dr hab. Andrzejem Raczykiem otrzymali dofinansowanie w ramach grantu Horyzont 2020 na projekt „RURALIZATION The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms”.

Kierownikiem projektu na UWr jest dr hab. Sylwia Dołzbłasz, w skład zespołu wchodzi dr hab. Krzysztof Janc i dr hab. Andrzej Raczyk (Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego) oraz jedna osoba, która zostanie wyłoniona w konkursie po rozpoczęciu projektu.

Projekt RURALIZATION realizowany jest w ramach dyscypliny „Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i wspieranie kształtowania polityk w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją współcześnie obszary wiejskie w Europie w kontekście spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Badania w ramach projektu mają wspomóc procesy odnowy obszarów wiejskich, w tym szczególnie w zakresie identyfikacji innowacyjnych instrumentów i strategii ułatwiających odnowę pokoleniową w rolnictwie i rozwój obszarów wiejskich oraz kwestii dostępu do ziemi. Praktyczne wyniki uzyskane w projekcie będą stanowić bardzo ważne narzędzie w kształtowaniu polityk na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym w UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt RURALIZATION zarządzany jest przez Uniwersytet Techniczny w Delft (lider projektu). W skład konsorcjum wchodzi 18 podmiotów z 12 krajów, wśród nich uniwersytety, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, MŚP (Technische Universiteit Delft, National University of Ireland Galway, Universita della Calabria, ILS – Institut fur Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Centre National de la Recherche Scientifique CNRS, Turun Yliopisto, Magyar Tudomanyos Akademia Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont, Kulturland, Consulta Europa Projects and Innovation, Terre de Liens, Xarxa de Custòdia del Territori, Shared Assets Limited, Pro Vértes Nonprofit Zrt, Debreceni Egyetem, De Landgenoten Cvba-So, Asociatia Eco Ruralis-In Sprijinulfermieril or Ecologici Si Traditionali, TEAGASC).

Całkowity budżet projektu wynosi 6 mln euro i biorąc pod uwagę, że jest to projekt typu RIA (Research and Innovation Actions), oznacza, że jest w 100% finansowany przez UE. Projekt będzie realizowany w ciągu 48 miesięcy.

Projekt RURALIZATION rozpoczął się 1 maja tego roku, a spotkanie inauguracyjne miało miejsce w Barcelonie w dniach 15 i 16 maja. W spotkaniu wzięli udział partnerzy projektu, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG AGRI), Research Executive Agency i Stakeholder Advisory Board.

Wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą w ramach projektu zapraszamy do kontaktu: sylwia.dolzblasz@uwr.edu.pl.

Ruralization- Kick_off meeting
Fot. UWr/CC BY-NC 2.0

Dodane przez: Agata Kreska

22 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 5 Cze 2019