Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Doktorant stypendysta (2 stanowiska)

Konkurs realizowany jest w ramach projektu badawczego NCN pt. „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Artur Krężel. Termin składania dokumentów upływa 13 października 2017 r., o godz. 12-tej.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu badawczego NCN pt. „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Artur Krężel.

Konkurs dotyczy dwóch stanowisk typu doktorant-stypendysta

Wymagania:

1) ukończenie studiów magisterskich o profilu chemicznym, biochemicznym, biotechnologicznym lub równoważnym

2) doświadczenie w pracy laboratoryjnej
3) preferowane doświadczenie w pracy z białkami, ich nadprodukcja, charakterystyką biofizyczną oraz modelowaniem molekularnym
4) silna motywacja do pracy badawczej,
5) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole badawczym,
6) biegła znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

Do obowiązków stypendysty będzie należało:
– projektowanie starterów DNA,
– analiza bioinformatyczna

– nadprodukcja białek wiążących jony metali w systemach bakteryjnych oraz owadzich

– charakterystyka fizykochemiczna kompleksów metali, w tym stabilności i konformacji

– znakowanie białek oraz ich fragmentów znacznikami fluorescencyjnymi (np. barwnikami bisarsonowymi)

– pomiary i analiza danych fluorescencyjnych (anizotrpia, FRET, czasy trwania fluorescencji)
– analiza statystyczna uzyskanych wyników,
– udział w przygotowywaniu publikacji wyników badań.

Termin składania ofert: 13 października 2017, 12:00
Forma składania ofert: e-mail lub osobiście
Okres zaangażowania – 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach 1 etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Praca związana jest z realizacją projektu badawczego pt. „Rola międzydomenowej komunikacji allosterycznej w białku Rad50 w kontroli stabilności genomu przez kompleks Mre11”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Artur Krężel.

Dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres:
artur.krezel@uwr.edu.pl

Telefon: 071/375 2765
lub osobiście:

Zakład Chemii Biologicznej
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
ul. Joliot-Curie 14a (pokój 3.12), 50-382 Wrocław
Zgłoszenie powinno zawierać:
(1) list motywacyjny,
(2) życiorys zawodowy (CV),
(3) kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

(4) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Dodane przez: Nina Giemza

4 Paź 2017

ostatnia modyfikacja: 4 Paź 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.