Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Doktorant-Stypendysta do Zakładu Cytobiochemii

KONKURS na stanowisko doktorant-stypendysta do Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach Projektu Opus 11 finansowanego przez NCN, którego kierownikiem jest dr hab. Aleksander Czogalla. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 sierpnia 2017 r., o godz. 15-tej.

KONKURS

na stanowisko: DOKTORANT-STYPENDYSTA do Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach Projektu Opus 11 finansowanego przez NCN, którego kierownikiem jest dr hab. Aleksander Czogalla

Wymagania:

  1. ukończone studia magisterskie w obszarze biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej, biologii lub pokrewnym, preferowana specjalność: inżynieria białka, biotechnologia peptydów i białek, biologia molekularna, biotechnologia medyczna;
  2. zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, biologią błon komórkowych, strukturą i funkcją białek, technikami mikroskopii konfokalnej i spektroskopii fluorescencji, itp.;
  3. znajomość podstawowych metod stosowanych w biochemii komórki, biologii molekularnej, hodowlach komórek in vitro;
  4. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowywanie publikacji naukowych;
  5. mile widziana będzie znajomość obsługi mikroskopu konfokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem metody FLIM (mikroskopia czasów życia fluorescencji) i FCS (spektroskopia korelacji fluorescencji);

Warunkiem  koniecznym  zakwalifikowania  się jest pozytywne przejście rekrutacji na studia 3 stopnia na Wydziale Biotechnologii w ramach stacjonarnych Studiów Doktoranckich Biologii Molekularnej. Harmonogram i warunki rekrutacji są zamieszczone na stronie -http://www.biotech.uni.wroc.pl/rekrutacja/studia-iii-stopnia.

Opis zadań:

Udział w projekcie NCN Opus 11 pt.: „Szczegółowy mechanizm organizacji błonowych tratw spoczynkowych poprzez charakterystykę oddziaływań białka MPP1 z flotylinami/lipidami błony in vitro.”, którego kierownikiem jest dr hab. Aleksander Czogalla (Zakład Cytobiochemii, Wydział Biotechnologii, UWr). Projekt obejmuje:

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu szczegółową analizę oddziaływań białka MPP1 z flotyliną 1/2 w układach in vitro

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów prowadzących do rekonstytucji w sztucznych modelach błonowych białek (MPP1 i flotylin 1/2) produkowanych w ssaczych systemach ekspresyjnych

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów pozwalających na analizę tworzenia domen (tratw) błonowych w systemach modelowych

– analizę otrzymanych danych

– przygotowanie publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe finansowane w ramach projektu NCN przez 27 miesięcy, począwszy od 01.10.2017

Dodatkowe informacje:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr hab. Aleksander Czogalla, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Cytobiochemii, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław; email: aleksander.czogalla@uwr.edu.pl
  2. CV
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn.zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 23.08.2017 r. do godziny 15.00 elektronicznie na adres: aleksander.czogalla@uwr.edu.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 25 września 2017r. do godz. 10.00. Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną. Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach  badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań. Ponadto wydział zastrzega sobie prawo do przyjęcia tylko jednego Doktoranta, jeżeli tylko jeden Kandydat będzie spełniał ww.  wymagania. Pytania proszę kierować na adres e-mail kierownika projektu:

aleksander.czogalla@uwr.edu.pl

Dodane przez: Nina Giemza

11 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 11 Sie 2017