Strona używa plików cookies więcej

Badania / Doktoranci / Ludzie / Nauka / Studenci / Wydarzenia

Doktorant UWr z wyróżnieniem Forum Akademickiego

Tomasz Skawiński, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, został wyróżniony w konkursie „Forum Akademickiego” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”.

Mgr Tomasz Skawiński, doktorant w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, biolog, paleontolog, został wyróżniony za artykuł „U zarania ery dinozaurów”. Swoją pracę otwiera plastycznym opisem świata z przełomu permu i triasu. Następnie podąża śladem kości dinozaura teropoda, odnalezionej przed wojną koło Dobrodzienia przez niemieckiego badacza i odłożonej na półkę w hamburskim muzeum. Jak podkreślono w uzasadnieniu decyzji jury, Skawiński swoim artykułem uświadamia, jak ważna jest poprawna identyfikacja dawno odkrytych skamieniałości.

Do trzynastej edycji konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach” zgłoszono 134 artykuły. I nagrodę otrzymała mgr Katarzyna Pańczyk, doktorantka Akademii Pomorskiej w Słupsku, polonistka, teoretyk literatury, za artykuł: „Poszukiwania naukowo-detektywistyczne”. II nagroda przypadła w udziale mgr inż. Magdalenie Kłodowskiej, doktorantce Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie, fizykowi medycznemu, za artykuł: „O małym symulancie Monte Carlo”. Laureatką III nagrody został dr Dominik Szulc z Instytutu Historii im. T. Manteuffla PAN w Warszawie, historyk, za artykuł: „Tajemnice cudownej broni Hitlera”.

Artykuły konkursowe popularyzują w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników lub badania, w których brali oni udział. W jury konkursu zasiadają: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik i red. Grzegorz Filip. Jury wybiera artykuły poprawne merytorycznie, sprawnie napisane, charakteryzujące się wyczuciem idiomu popularnonaukowego, ukazujące autentyczne zaangażowanie w wykonywane badania i świadomość stosowanych metod, obrazowe, odznaczające się oryginalnym pomysłem popularyzatorskim, czasem też wprowadzające osobistą refleksję na temat pracy badawczej.

Więcej informacji o konkursie, innych laureatach i nagrodzonych pracach na stronie „Forum Akademickiego”.

Dodane przez: Michał Raińczuk

19 Gru 2017

ostatnia modyfikacja: 9 Sty 2018