Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Doktorant-wykonawca w projekcie „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”, POIR.04.01.04-00-0117/15 (III)

Konkurs na stanowisko doktoranta-wykonawcy w projekcie „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”, POIR.04.01.04-00-0117/15. Termin składania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2018 r. o godz. 13.00.

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Nazwa stanowiska: doktorant-wykonawca w projekcie „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1”, POIR.04.01.04-00-0117/15

Wymagania:

 1. tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie biotechnologii/biochemia/biologia molekularna lub pokrewnej, preferowana specjalność: inżynieria białka, biotechnologia peptydów i białek, biologia molekularna, biotechnologia medyczna,
 2. status doktoranta,
 3. zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, rolą czynników wzrostowych, przekazywaniem sygnału
 4. znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, nadprodukcji i oczyszczania białek, analizy fizykochemicznej białek,
 5. doświadczenie w pracy eksperymentalnej,
 6. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji.

Opis zadań:

Udział w projekcie „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1″ w ramach Działania 4.1, Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, POIR.04.01.04-00-0117/15

obejmujący:

 • określenie aktywności biologicznej wariantów FGF1,
 • analizę otrzymanych danych,
 • przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

Typ konkursu: Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1″ w ramach Działania 4.1, Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Termin składania ofert: 5 grudnia 2018, 13:00
Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla doktoranta ustalono w oparciu o założenie przepracowanych 113 godzin w ciągu miesiąca, przy stawce godzinowej w wysokości
16,39 zł brutto brutto za godzinę pracy, przez okres 10 miesięcy, począwszy od 06.12.2018, w ramach projektu badawczego pt. „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1″ nr POIR.04.01.04-00-0117/15

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika B+R projektu: prof. dr hab. Jacka Otlewskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 05.12.2018 r. do godziny 13.00

listownie na adres: dr hab. Daniel Krowarsch, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław

lub elektronicznie na adres: daniel.krowarsch@uwr.edu.pl

Kryteria Wyboru:

Przy wyborze komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria oceny kandydatów:

 1. Osiągnięcia naukowe, do 30%
 2. Wyróżnienia i staże naukowe, do 20%
 3. Stopień znajomości technik biologii molekularnej i komórkowej, do 50%.

O decyzji komisji kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.

Dodane przez: Nina Giemza

29 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 30 Lis 2018