Strona używa plików cookies więcej

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu MOST aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Doktorantka/Doktorant w trakcie całego okresu trwania studiów III stopnia, niezależnie od tego, czy na studiach licencjackich i/lub magisterskich był/a Uczestniczką/Uczestnikiem Programu MOST, może przebywać poza uczelnią macierzystą, korzystając z programu mobilności, maksymalnie dwa semestry. Nie oznacza to jednak, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem MOST-u tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko przez okres całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Rekrutacja krok po kroku pod adresem:

http://most.amu.edu.pl