Strona używa plików cookies więcej

Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich

Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim:

Warunki funkcjonowania studiów doktoranckich

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)
 • Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim

Regulamin studiów doktoranckich

 • Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Uchwała nr 118/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulamin studiów doktoranckich

Stypendia doktoranckie i zwiększenia

 • Zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania    stypendiów   doktoranckich   na   stacjonarnych   studiach   doktoranckich   w   Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 72/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 83/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 118/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 73/2017  Rektora   Uniwersytetu  Wrocławskiego  z dnia 21 czerwca 2017 r. w  sprawie   wprowadzenia   Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości  stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 84/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 119/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Pismo Okólne Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Opłaty

 • Zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i  doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zarządzenie Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwrotu i zwalniania z tych opłat studentów i  doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uchwała Nr 85/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.

Inne

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r., poz. 1837)
 • Zarządzenie Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 27/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie Nr 91/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim