Strona używa plików cookies więcej

Stypendia doktoranckie są przyznawane i wypłacane zgodnie z:

Zarządzeniem nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (z późn. zm.).

Minimalną stawkę stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim reguluje:

Pismo Okólne nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Od 1 października 2019 r. minimalna wysokość stypendium doktoranckiego dla wszystkich lat stacjonarnych studiów doktoranckich wynosi 1770 zł miesięcznie.

Zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich przyznawane są i wypłacane zgodnie z:

Zarządzeniem nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (z późn. zm.).

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 złotych.

Fot. Fot. Marco Verch/Flickr/CC BY 2.0