Strona używa plików cookies więcej

Wzory umów

Wzory umów obowiązujące na studiach doktoranckich

 1. Uchwała Nr 85/2017 Senatu UWr w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim PDF 95 KB
 2. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 10 PDF 116 KB
 3. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 11 PDF 80 KB
 4. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 12 PDF 80 KB
 5. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 13 PDF 118 KB
 6. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 14 PDF 81 KB
 7. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 15 PDF 80 KB
 8. wzór umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 16 PDF 142 KB
 9. exemplar of agreement on the conditions of charging fees for the provision of educational services on full-/part-time* doctoral programmes in english and rules on affiliating phd student publications - Annex No. 16 PDF 152 KB
 10. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce – załącznik nr 17 PDF 81 KB
 11. exemplar of amendment to the agreement on the conditions of charging fees f or the provision of educational services on full-/part-time* doctoral programmesin english and rules on affiliating phd student publications - Annex No. 17 PDF 80 KB
 12. wzór aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na stacjonarnych/niestacjonarnych studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 18 PDF 81 KB
 13. exemplar of amendment to the agreement on the conditions of charging fees f or the provision of educational services on full-/part-time* doctoral programmesin english and rules on affiliating phd student publications - Annex No. 18 PDF 80 KB
 14. wzór umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji doktoranta – załącznik nr 20 PDF 144 KB
 15. exemplar of agreement on conditions for payments made by foreigners taking up paid doctoral studies and rules on affiliating phd student publications - Annex No. 20 PDF 155 KB
 16. wzór aneksu do umowy o warunkach wnoszenia opłat przez cudzoziemców podejmujących studia/studia doktoranckie na zasadach odpłatności oraz zasadach afiliacji publikacji studenta/doktoranta dotyczący opłat za realizację zajęć nieobjętych planem studiów – załącznik nr 21 PDF 80 KB
 17. exemplar of amendment on conditions for payments made by foreigners taking up paid taking up paid studies/doctoral studies* and rules on affiliating student/phd student* publications -Annex No. 21 PDF 79 KB