Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

dokumentalista w Dziale Spraw Pracowniczych (umowa na okres zastępstwa)

Uniwersytet Wrocławski
ogłasza konkurs na stanowisko
dokumentalisty
w Dziale Spraw Pracowniczych
(umowa na okres zastępstwa).
Termin zgłoszeń upływa 29 listopada 2019r.

Główne obowiązki:

  • wartościowanie, gromadzenie i porządkowanie akt osobowych
  • prowadzenie ksiąg ewidencyjnych

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe – historia archiwalna
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

Wymagania pożądane:

  • bardzo dobra organizacja pracy
  • umiejętność ustalania priorytetów, zarządzania czasem i dokumentacją
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • komunikatywność, otwartość i umiejętność współpracy w zespole
  • doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 29  listopada 2019r.

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „dokumentalista w DSP”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Marta Bławat

19 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 19 Lis 2019