Strona używa plików cookies więcej

Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Listy osób, które otrzymają miejsce w domu studenckim zostaną ogłoszone na stronie internetowej.
Informujemy również, że studenci nie będą informowani indywidualnie o podjętych decyzjach, lecz zobowiązani są do sprawdzenia tych informacji na w/w stronie.

Informacje o domach studenckich można uzyskać pod numerem telefonu:+48 71 34 30 618, lub email: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Harmonogram składania wniosków on-line dot. zakwaterowania w domach studenckich  Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski on-line po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej www.rejestracja.ds.uni.wroc.pl  składają poszczególne grupy studentów:

  1. Studenci/doktoranci mieszkańcy domów studenckich zameldowani w  na dzień 10 marca 2020 r.- termin składania wniosków : 01.06.2020-19.06.2020, ogłoszenie wyników w dniach 20.07.2020r-.10.08.2020
  2. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim: w ramach programów międzynarodowych m.in. Erasmus – termin składania wniosków: 15.07.2020-05.08.2020, ogłoszenie wyników do 20.08.2020
  3. Kandydaci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym i wieczorowym – I stopnia i studia jednolite magisterskie, oraz studenci/doktoranci starszych lat studiujący w trybie stacjonarnym i wieczorowym w Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w poprzednim roku akademickim nie byli mieszkańcami domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, lub nie zalogowali się w terminie o którym mowa w pkt 1, wnioski on-line składają również uczestnicy programu MOST, TERAZ WROCŁAW, STYPENDYŚCI RZĄDU POLSKIEGO – termin składania wniosków  20.08.2020-02.09.2020,
  4. Kandydaci na studia II stopnia oraz III stopnia studiów stacjonarnych i wieczorowych Uniwersytetu Wrocławskiego – termin składania wniosków  21.09.2020-28.09.2020

5. W przypadku wolnych miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, po zakwaterowaniu wszystkich studentów, przewidywany termin składania wniosków on-line dla      studentów Uniwersytetu  Wrocławskiego oraz innych uczelni wrocławskich – termin składania wniosków  09.10.2020-18.10.2020

6. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim na semestr letni m.in. Erasmus – termin składania wniosków 10.12.2020-15.01.2021

 
Adresy
 
Cennik
 
Parawanowiec
 
Kredka