Strona używa plików cookies więcej

Harmonogram składania wniosków on-line dot. zakwaterowania w domach studenckich  Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2021/2022

Wnioski on-line po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej składają poszczególne grupy studentów:

  1. Wszyscy mieszkańcy domów studenckich UWr, zameldowani w DS UWr 31 maja 2021 r. .- termin składania wniosków : 09.06.2021-24.06.2021
  2. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim: w ramach programów międzynarodowych m.in. Erasmus – termin składania wniosków: 05.07.2021-16.07.2021
  3. Kandydaci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym i wieczorowym – I stopnia i studia jednolite magisterskie, oraz studenci/doktoranci UWr starszych lat (za wyjątkiem 1 roku II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej) którzy w poprzednim roku akademickim nie byli mieszkańcami domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, lub nie zalogowali się w terminie o którym mowa w pkt 1.– termin składania wniosków: 19.07.2021-15.08.2021
  4. Kandydaci na studia II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej, studiów stacjonarnych i wieczorowych Uniwersytetu Wrocławskiego – termin składania wniosków: 21.09.2021-26.09.2021
  5. W przypadku wolnych miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, po zakwaterowaniu wszystkich studentów, przewidywany termin składania wniosków on-line dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni wrocławskich – termin składania wniosków: 06.10.2021-15.10.2021

Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/20212 (plik pdf poniżej).

Zobowiązuje się studentów i doktorantów do śledzenia na bieżąco komunikatów i informacji pojawiających się na stronie internetowej UWr oraz do dostosowania się do wprowadzanych zmian.

Uniwersytet Wrocławski posiada pięć domów studenckich: Dwudziestolatka, Kredka, Ołówek, Parawanowiec, Słowianka.Wszystkie akademiki usytuowane są  w obrębie placu Grunwaldzkiego.

Uniwersytet Wrocławski nie prowadzi hotelu/hostelu. O miejsce w akademiku w pierwszej kolejności może ubiegać się osoba, która posiada status studenta/doktoranta UWr, lub uczestniczy w procesie dydaktycznym UWr. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim przez studentów innych uczelni wrocławskich.

Wszystkie terminy rejestracji do akademików oraz sposób składania dokumentów dostępne na stronie internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania znajdują się w zakładkach poszczególnych domów studenckich. Informacje o domach studenckich można uzyskać pod numerem telefonu:+48 71 34 30 618, lub email: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

 
Adresy
 
Cennik
 
D
Dwudziestolatka
 
S
Słowianka
 
Parawanowiec