Strona używa plików cookies więcej

UWAGA! Harmonogram składania wniosków on-line dot. zakwaterowania w domach studenckich  Uniwersytetu Wrocławskiego na rok akademicki 2021/2022.

Zasady zakwaterowanie dostępne na stronie.

Wnioski on-line po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej www.rejestracja.ds.uni.wroc.pl  składają poszczególne grupy studentów:

  1. Wszyscy mieszkańcy domów studenckich UWr, zameldowani w DS UWr na dzień 31 maja 2021r. .- termin składania wniosków : 09.06.2021-24.06.2021
  2. Studenci/doktoranci UWr programów międzynarodowych rozpoczynający studia na Uniwersytecie Wrocławskim: w ramach programów międzynarodowych m.in. Erasmus – termin składania wniosków: 05.07.2021-16.07.2021
  3. Kandydaci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w trybie stacjonarnym i wieczorowym – I stopnia i studia jednolite magisterskie, oraz studenci/doktoranci UWr starszych lat (za wyjątkiem 1 roku II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej) którzy w poprzednim roku akademickim nie byli mieszkańcami domów studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, lub nie zalogowali się w terminie o którym mowa w pkt 1.– termin składania wniosków : 19.07.2021-15.08.2021
  4. Kandydaci na studia II stopnia oraz Szkoły Doktorskiej, studiów stacjonarnych i wieczorowych Uniwersytetu Wrocławskiego – termin składania wniosków: 21.09.2021-26.09.2021
  5. W przypadku wolnych miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego, po zakwaterowaniu wszystkich studentów, przewidywany termin składania wniosków on-line dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych uczelni wrocławskich – termin składania wniosków: 11.10.2021-15.10.2021

Prosimy o zapoznanie się z ZASADAMI ZAKWATEROWANIA W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/20212 (plik pdf poniżej)

Zobowiązuje się studentów i doktorantów do śledzenia na bieżąco komunikatów i informacji pojawiających się na stronie internetowej UWr oraz do dostosowania się do wprowadzanych zmian.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 9 czerwca 2021 r., rozpocznie się aplikowanie on-line (tylko dla obecnych mieszkańców DS UWr) o miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2021/2022. Termin logowania się mija 24 czerwca 2021 roku o godzinie 24:00.

Wnioski tylko on-line po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na stronie internetowej www.rejestracja.ds.uni.wroc.pl  składają jedynie mieszkańcy domów studenckich  UWr zameldowani w DS na dzień 31 maja 2021 r.

Listy osób, które otrzymają miejsce w domu studenckim zostaną ogłoszone na stronie internetowej.
Informujemy również, że studenci nie będą informowani indywidualnie o podjętych decyzjach, lecz zobowiązani są do sprawdzenia tych informacji na w/w stronie.

Jeżeli obecnie obowiązujące wytyczne MEiN oraz GIS w związku z sytuacją epidemiczną nie zostaną zmienione, to studenci będą kwaterowani pojedynczo w pokojach. Mieszkańca będzie wówczas obowiązywać opłata za zakwaterowanie zgodnie z cennikiem jak dla pokoju jednoosobowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania znajdują się w zakładkach poszczególnych domów studenckich.

Osoby, którym zostanie przyznane miejsce w DS zobowiązane będą do wpłaty zadatku w wysokości 200 zł w terminie wskazanym przy liście osób na stronie internetowej.

Uniwersytet Wrocławski posiada pięć domów studenckich: Dwudziestolatka, Kredka, Ołówek, Parawanowiec, Słowianka.Wszystkie akademiki usytuowane są  w obrębie placu Grunwaldzkiego.

Uniwersytet Wrocławski nie prowadzi hotelu/hostelu. O miejsce w akademiku w pierwszej kolejności może ubiegać się osoba która posiada status studenta/doktoranta UWr, lub uczestniczy w procesie dydaktycznym UWr. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim przez studentów innych uczelni Wrocławskich.

Wszystkie terminy rejestracji do akademików oraz sposób składania dokumentów dostępne na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania znajdują się w zakładkach poszczególnych domów studenckich.

Informacje o domach studenckich można uzyskać pod numerem telefonu:+48 71 34 30 618, lub email: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

 
Adresy
 
Cennik
 
D
Dwudziestolatka
 
S
Słowianka
 
Parawanowiec
 
Kredka