Strona używa plików cookies więcej

Lista osób przyjętych do domów studenckich znajduje się w załączniku pdf, w zakładce INFORMACJE.

Ważne: szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania i opłat znajdują się na początku listy.

Osoby, będące studentami innych uczelni, którym zostanie przyznane miejsce w domu studenckim, zobowiązane będą dostarczyć podanie – podpisane przez pracownika macierzystej uczelni studenta (wzór na stronie internetowej – https://uni.wroc.pl/domy-studenckie/zakwaterowanie) do Działu Spraw Studenckich, pl. Uniwersytecki 1 pokój 127, skanem na adres e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl, lub wrzucić do skrzynki naprzeciwko pokoju 127,I piętro.Niezłożenie podania spowoduje skreślenie z listy osób, które otrzymały miejsca w DS.

Informacje o domach studenckich można uzyskać pod numerem telefonu:+48 71 34 30 618, lub email: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski dysponuje pięcioma koedukacyjnymi domami studenckimi. Są to: Dwudziestolatka, Kredka, Ołówek, Parawanowiec i Słowianka.

Wszystkie usytuowane są w centrum Wrocławia w pobliżu Kampusu Grunwaldzkiego. Studenci kwaterowani są w pokojach jedno- i dwuosobowych, dodatkowo w Dwudziestolatce w pokojach trzyosobowych. We wszystkich akademikach jest dostęp do internetu, także bezprzewodowego.

W uniwersyteckich akademikach jest ok. 2000 miejsc. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyznanie miejsca jest większa niż liczba wolnych miejsc, pierwszeństwo przysługuje studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych) znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub utrudniał studiowanie.

 
Adresy
 
Cennik