Strona używa plików cookies więcej

Parawanowiec

ZASADY KWATEROWANIA ORAZ PRZEBYWANIA NA TERENIE DOMU STUDENCKIEGO „PARAWANOWIEC”

KWATEROWANIE

  • TERMIN KWATEROWANIA:

W przypadku braku możliwości przyjazdu w wyznaczonych godzinach, zainteresowani zobowiązani są do kontaktu e-mailowego (parawanowiec@uwr.edu.pl) bądź telefonicznego (+48713282956 w godzinach pracy administracji DS ,pn-pt: 08:00-15:00) z DS „Parawanowiec” w celu ustalenia warunków wejścia na teren obiektu.

OSOBY, KTÓRE NIE ZASTOSUJĄ SIĘ DO POWYŻSZYCH USTALEŃ NIE BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ NA TEREN BUDYNKU.

  • ORGANIZACJA KWATEROWANIA:

W celu usprawnienia procedury meldowania należy zapoznać się z poniższymi wytycznymi:

– Na teren obiektu wpuszczane będą tylko osoby, które uzyskały miejsce w domu studenckim „Parawanowiec”, czyli ich nazwisko znajduje się na jednej z list opublikowanych na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego lub uzyskały zgodę Działu Spraw Studenckich w innej formie.

Przy zakwaterowaniu każda osoba  powinna posiadać:

1.wypełnione druki dokumentów (zgodnie z podanymi na tej stronie internetowej wzorami

– zgłoszenie pobytu czasowego (meldunek),

– obowiązek informacyjny do zakwaterowania w domu studenckim (RODO),

-pełnomocnictwo ds. meldunkowych i RODO

2.kserokopie:

dokumentu tożsamości uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy cudzoziemców)

– obywatele państw Unii Europejskiej: dwustronną kopię dowodu osobistego,
w przypadku paszportu – strona ze zdjęciem;

–  obywatele państw spoza Unii Europejskiej:  kopię paszportu – strona ze zdjęciem +  strona z VISĄ lub dwustronną kopię karty pobytu.

  1. wydruk potwierdzenia przelewu wymaganych opłat