Strona używa plików cookies więcej

Lista osób przyjętych do domów studenckich znajduje się w załączniku pdf, poniżej.

Ważne: szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania i opłat znajdują się na początku listy.

Osoby, będące studentami innych uczelni, którym zostanie przyznane miejsce w domu studenckim, zobowiązane będą dostarczyć podanie – podpisane przez pracownika macierzystej uczelni studenta (wzór na stronie internetowej – https://uni.wroc.pl/domy-studenckie/zakwaterowanie/) do Działu Spraw Studenckich, pl. Uniwersytecki 1 pokój 127, skanem na adres e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl, lub wrzucić do skrzynki naprzeciwko pokoju 127,I piętro.Niezłożenie podania spowoduje skreślenie z listy osób, które otrzymały miejsca w DS.