Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka

Dr hab. Michał Głowala laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

Naukowiec z Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Nauk Społecznych UWr, dr hab. Michał Głowala znalazł się wśród laureatów nagród przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie oraz wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr hab. Michał Głowala stworzył rozprawę doktorską pod tytułem Możliwości i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego. Rozprawa z zakresu filozofii dająca przykład radykalnego i autentycznego nowatorstwa w dziedzinie myślenia. Konfrontując tradycję scholastyczną z filozofią analityczną, autor podejmuje zagadnienia, które mieszczą się w katalogu klasycznych i najtrudniejszych pytań z dziedziny filozofii.  Łącząc wiedzę dotyczącą tradycji z analizą najświeższej daty dokonań w dziedzinie badań, określanej mianem „metafizyki możności”, autor tworzy dzieło, które – pod względem wagi przesłania i poziomu refleksji – sytuuje się na poziomie światowym.

Lista wszystkich wyróżnionych kandydatów znajduje się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

1 Sie 2018

ostatnia modyfikacja: 22 Sie 2018