Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Dr Piotr Wojtulek w Radzie Młodych Naukowców

W środę 4 kwietnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Młodych Naukowców, będącej organem doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jedynym przedstawicielem dolnośląskich szkół wyższych w VI kadencji Rady jest dr Piotr Wojtulek z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Podczas posiedzenia inaugurującego nową kadencję Rady Młodych Naukowców wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył powołania nowo wybranym członkom tego ciała doradczego. Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym opiniującym akty prawne dotyczące polskiej nauki, proponuje również rozwiązania ułatwiające młodym naukowcom rozpoczęcie kariery. Członkowie Rady muszą legitymować się dobrym dorobkiem publikacyjnym, kierownictwem projektów NCN lub NCBiR oraz doświadczeniem dydaktycznym.

W obecnej, VI kadencji Rady, trwającej od 1 marca 2018 r. do 1 marca 2020 r., dr Piotr Wojtulek z Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedynym przedstawicielem dolnośląskich szkół wyższych w Radzie. – Chciałbym wykorzystać ten czas na promowanie przejrzystości przepisów upraszczających procedury zatrudniania młodych naukowców w szkołach wyższej. Będę także pracować w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej nad programami elastycznej wymiany międzynarodowej dla naukowców. Mam tu na myśli krótkie pobyty stypendialne połączone z mikrograntami na prace badawcze lub laboratoryjne, tutoring zagraniczny – mówi dr Wojtulek i dodaje: – Jestem otwarty na sugestie ze strony innych młodych naukowców zarówno z naszego Uniwersytetu jak również z innych uczelni na Dolnym Śląsku. Chętnie przedstawię w Radzie takie propozycje. Chcę jak najlepiej reprezentować nasz Uniwersytet w pracach rady, aby w dobie reformy szkolnictwa wyższego w Polsce w temacie młodej nauki głos naszej Alma Mater był znaczący.

Do dr. Wojtulka każdy może zgłosić swoje uwagi, wnioski i propozycje na adres piotr.wojtulek@uwr.edu.pl.

Więcej o Radzie Młodzie Naukowców na stronie www.rmn.org.pl.


Dr Piotr Wojtulek – pracownik Zakładu Gospodarki Surowcami Mineralnymi (Instytut Nauk Geologicznych). Ukończył prawo i geologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w geologii gospodarczej, petrologii skał oceanicznych oraz prawie geologicznym i górniczym. Obecnie pracuje nad rozpoznaniem genezy krystalizacji minerałów rudnych Cr i Ti w masywie Ślęży, charakterystyką niektórych serii skalnych w Polsce zakresie występowania tzw. surowców krytycznych oraz europejskim prawodawstwem dotyczącym poszukiwania i wydobywania węglowodorów. Prowadzi zajęcia m.in. z geologii gospodarczej w planowaniu przestrzennym, gospodarki surowcami mineralnymi oraz publicznego prawa gospodarczego. Był kierownikiem projektu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Staże stypendialne odbywał na Uniwersytecie w Bremen oraz na Technische Universität Bergakademie we Freibergu. Prowadzi popularny fanpage fb/zloza.uwr, gdzie przekazuje swoim studentom aktualne informacje z rynku surowcowego.

Kamilla Jasińska
zdjęcia: Żaneta Wolska, MNiSW

Dodane przez: Kamilla Jasińska

5 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 23 Kwi 2018