Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Dron na straży jakości powietrza

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi badania z użyciem nowoczesnego drona. Urządzenie zakupiono dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pomysł na zakup drona przez Uniwersytet Wrocławski pojawił się już w 2015 r., kiedy to realizowany przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery projekt LIFE-APIS/PL został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności. Była to doskonała okazja do nawiązania interesujących z punktu widzenia naukowego kontaktów, m.in. z firmą Optimum Tymiński i S-ka, która w ubiegłym roku wykonała na zamówienie Zakładu bezzałogową platformę latającą.

W monitoringu środowiska drony są bardzo popularne i mają różne zastosowania. Uniwersytecki dron jest wykorzystywany jako platforma do pomiarów jakości powietrza oraz podstawowych parametrów meteorologicznych. Umożliwia on przeprowadzanie pomiarów w profilu pionowym, do wysokości kilkuset metrów, oraz w przestrzeni dachowej. Pomiary te charakteryzują się dużą rozdzielczością czasową i przestrzenną.

Uczelnia otrzymała na ten cel dotację od Urzędu Miejskiego Wrocławia. Teraz gotowy do użytku sprzęt, zgodnie z umową, jest wykorzystywany do pomiarów jakości powietrza na potrzeby UMW oraz na potrzeby pracy naukowej i dydaktycznej.

Dron wyposażony jest w tzw. głowicę środowiskową, umożliwiającą pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM2.5, PM10 oraz PM100, stężenia ozonu; dodatkowo mierzy podstawowe parametry tła meteorologicznego – temperaturę i wilgotność powietrza. Urządzenie posiada również kamerę, a dane GPS pozwalają dokładnie określić lokalizację wykonanych pomiarów. Zasilanie z sześciu akumulatorów wystarcza na 40 minut lotu.

Platforma została opracowana i przygotowana przez firmę Optimum Tymiński i S-ka. Sam dron był gotową konstrukcją, został natomiast dostosowany do prowadzenia pomiarów jakości powietrza i podstawowych parametrów meteorologicznych.

Głównym celem projektu LIFE-APIS/PL było przygotowanie platformy udostępniającej informację o prognozowanych stężeniach zanieczyszczeń powietrza na Dolnym Śląsku. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LIFE-APIS/PL. Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dostępne są w serwisie Nasze Powietrze.

Dodane przez: Michał Raińczuk

13 lut 2018

ostatnia modyfikacja: 2 mar 2018