Strona używa plików cookies więcej

W tym sezonie rekrutacyjnym pandemia Covid-19 pokrzyżowała nam plany spotkania się z maturzystami i maturzystkami podczas Drzwi Otwartych w budynkach naszych wydziałów, targach edukacyjnych w miastach w różnych częściach Polski, czy w szkołach średnich we Wrocławiu i regionie. Ale nie poddajemy się i robimy wszystko, żeby dotrzeć z informacją o ofercie kierunków, zasadach rekrutacji, specjalnościach, stypendiach, naszych kołach naukowych i organizacjach studenckich, akademikach, i wszystkim tym, co interesuje maturzystów, którzy chcieliby przyjechać na studia do Wrocławia.

Dlatego właśnie nasze wydziały i instytuty zapraszają kandydatów i kandydatki na studia do wzięcia udziału w Wirtualnych Drzwiach Otwartych! Podczas nich będziecie mogli posłuchać popularnonaukowych wykładów prowadzonych przez naukowców z kierunków, które chcecie studiować, zadać pytanie osobom zajmującym się samym procesem rekrutacji, jeśli wciąż niezbyt zrozumiałe są dla was rekrutacyjne procedury, będziecie mogli także spotkać się ze studentami, którzy aktywnie działają w kołach naukowych czy organizacjach studenckich! Wszystkie Drzwi Otwarte odbywają się wirtualnie, na różnych platformach – Teamsach, Zoomie, Meet, często też transmitowane w mediach społecznościowych wydziałów i instytutów lub na głównym fanpage’u Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zebraliśmy dla Was informacje o poszczególnych Wirtualnych Drzwiach Otwartych organizowanych na UWr!