Strona używa plików cookies więcej

Wszystkich uczniów i nauczycieli (ale nie tylko!) zapraszamy na „Piątek z Historią” w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, który obędzie się online w dniu 23 kwietnia 2021.

Szczegółowy program: 8.45: oficjalne otwarcie – Zastępca dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Historycznego, dr hab. Barbara Techmańska.

9.00 – 9.40: wykład dr. hab. Andrzeja Wypustka: Graffiti jako źródło historyczne do badań nad życiem seksualnym Greków i Rzymian.

10.00 – 10.40: wykład prof. dr. hab. Stanisława Rosika: O pięknej Wandzie i Krzywoustym Bolesławie. Jak czytać legendę Psiego Pola?

11.00 – 11.40: wykład dr. hab. Roberta Kołodzieja: Dlaczego Sobieski pomógł cesarzowi pod Wiedniem?

12.00 – 12.40: wykład dr Moniki Piotrowskiej – Marchewy: Rozkwit namiętności do ogłoszeń matrymonialnych. Co się zmieniło w XIX w. w sposobie kojarzenia małżeństw i dlaczego?

13.00 – 13.40: wykład prof. dr. hab. Grzegorza Straucholda: Współczesne granice Polski.

Każdy wykład trwa czterdzieści minut. Po jego zakończeniu uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zadawać pytania prelegentom.

Organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Kontakt:
dr Wojciech Pietruszka, wojciech.pietruszka@uwr.edu.pl
w dniu wydarzenia, tj. 23 IV, dr Wawrzyniec Kowalski, wawrzyniec.kowalski@uwr.edu.pl

Pomoc techniczna: Krzysztof Wachowiak (krzysztof.wachowiak@uwr.edu.pl)

Wydarzenie odbędzie się na platformie YouTube. W najbliższym czasie na stronie wydarzenia zostanie udostępniony link.