Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Studenci / Wydarzenia

Drzwi Otwarte online w Instytucie Psychologii

Już 16 maja Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego wirtualnie otwiera swoje drzwi dla kandydatów na studia. Dzień wcześniej uruchomiony zostanie Internetowy System Rejestracji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl), czyli ruszy rekrutacja na studia. Psychologia jest co roku jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów na UWr, podczas ubiegłorocznej rekrutacji był to kierunek najchętniej wybierany przez kandydatów – na jedno miejsce ubiegały się 23 osoby. Podczas Drzwi Otwartych w Instytucie Psychologii maturzyści będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o tym kierunku dzięki spotkaniu z pracownikami i studentami Instytutu.

Zapraszamy 16 maja o godzinie 10.00: LINK DO DRZWI OTWARTYCH

Więcej informacji w wydarzeniu na facebooku

Psychologia to studia pięcioletnie, jednolite magisterskie, na których dostępne są specjalności: psychologia biznesu i organizacji, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna i zdrowia.

Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia się w wybranych przez siebie dziedzinach psychologii stosowanej m.in. w psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej. Oprócz rzetelnego przygotowania teoretycznego zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki realizacji projektów badawczych oraz współpracy z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego lub Pracownią HR działającymi przy Instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin oraz nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć.

Podczas rekrutacji u kandydatów z tzw.: „nową maturą” na psychologię w formie stacjonarnej brane są pod uwagę pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, jednego przedmiotu spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. U kandydatów na psychologię wieczorową brane będą pod uwagę wyniki z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na maturze w formie pisemnej (jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę będzie brany wynik korzystniejszy);

W tym roku na psychologię w formie stacjonarnej mamy 100 miejsc, a na studia niestacjonarne 220.

Pozostałe zasady rekrutacji, limity miejsc, opłaty za studia niestacjonarne, dokumenty znajdują się na stronie rekrutacyjnej www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

Dodane przez: Agata Sałamaj

11 maja 2020

ostatnia modyfikacja: 18 maja 2020