Strona używa plików cookies więcej

Koła naukowe

Wydział Filologiczny

Doktoranckie KN Literaturoznawców „Parerga”
siedziba: Instytut Filologii Polskiej
opiekun: prof. dr hab. Dorota Heck
kontakt: Maria Marszałek
telefon: 721 052 109
email: maria.t.marszalek@gmail.com

DKN Lituanistów „Labas”
siedziba: Instytut Filologii Polskiej
opiekun: dr Tatjana Vologdina
kontakt: Marta Statkiewicz
telefon: 880 678 408
email: labas@uni.wroc.pl

DKN „Translatio”
siedziba: Instytut Filologii Angielskiej
opiekun: dr Michał Szawerna
kontakt: Dawid Czech
telefon: 781 637 754
email: dawid.czech89@gmail.com

DKN Slawistów
siedziba: Instytut Filologii Słowiańskiej
opiekun: dr Marcin Borowski
kontakt: Anna Ćwik
telefon: 728 246 905
email: anna.cwik@uwr.edu.pl

DKN Komunikologów
siedziba: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
opiekun: prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki
kontakt: Ewa Baszak
telefon: 513 421 281
email: wojciech.sitarz@uni.wroc.pl

DKN im. Brunona Schulza
siedziba: Instytut Filologii Polskiej
opiekun: prof. dr hab. Dorota Heck
kontakt: Ireneusz Staroń
telefon: 783 268 438
email: irostaster@gmail.com

DKN Germanistów
siedziba: Instytut Filologii Germańskiej
opiekun: dr hab. Artur Tworek
kontakt: Paulina Kluczna
telefon: 505 330 421
email: germanistyka.doktoranci@gmail.com

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

DKN Historii Nowożytnej im. J.Leszczyńskiego
siedziba: Instytut Historyczny
opiekun: dr hab. Filip Wolański
kontakt: Paweł Borowy
telefon: 796 824 993
email: pawel_borowy@op.pl

DKN Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa
siedziba: Instytut Historyczny
opiekun: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
kontakt: Magdalena Gibiec
telefon: 603 900 650
email: gibiec_magda@wp.pl

IDKN Miłośników Historii Kultury
siedziba: Instytut Historyczny
opiekun: dr Małgorzata Kowalczyk
kontakt: Paweł Szafrański
telefon: 511 824 837
email: pmichalkarol@gmail.com

Wydział Biotechnologii

DKN Bioinformatyki
siedziba: Zakład Genomiki
opiekun:  dr Przemysław Gagat
kontakt: Jarosław Chilimoniuk
email: jaroslaw.chilimoniuk@gmail.com

Wydział Nauk Biologicznych

DK Badawczo-Popularyzacyjne „Octopus”
siedziba: Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii
opiekun: dr Józef Krawczyk, dr Kinga Plewa-Tutaj
kontakt: Remigiusz Zieliński
telefon: 71 375 64 28
email: remigiusz.zielinski@uwr.edu.pl

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

DKN Praw Zwierząt
siedziba: Katedra Teorii i Filozofii Prawa
opiekun: dr hab. Joanna Helios, dr hab. Wioletta Jedlecka
kontakt: Adam Bródka
telefon:
email: adam.brodka@uwr.edu.pl