Strona używa plików cookies więcej

Koła naukowe

Wydział Filologiczny

Doktoranckie KN Literaturoznawców „Parerga”
siedziba: Instytut Filologii Polskiej
opiekun: prof. dr hab. Dorota Heck
kontakt: Maria Marszałek
telefon: 721 052 109
email: maria.t.marszalek@gmail.com

DKN Lituanistów „Labas”
siedziba: Instytut Filologii Polskiej
opiekun: dr Tatjana Vologdina
kontakt: Marta Statkiewicz
telefon: 880 678 408
email: labas@uni.wroc.pl

DKN Komunikologów
siedziba: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
opiekun: prof. dr hab. Arkadiusz Lewicki
kontakt: Ewa Baszak
telefon: 513 421 281
email: wojciech.sitarz@uni.wroc.pl

DKN Slawistów
siedziba: Instytut Filologii Słowiańskiej
opiekun: dr Marcin Borowski
kontakt:
telefon:
email:

KND Wydziału Filologicznego Chamelinguon Language and Culture Club
siedziba: Instytut Filologii Angielskiej
opiekunowie: dr Wojciech Drąg, dr Dorota Klimek-Jankowska, dr hab. Dorota Kołodziejczyk, dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska
kontakt: Magdalena Dziurzyńska
telefon: 787 558 853
email: magdalena.dziurzynska2@uwr.edu.pl

KN Kulturowych Teorii Współczesnej Humanistyki
siedziba: Instytut Filologii Polskiej
opiekun: dr Dobrawa Lisak-Gębala
kontakt: Katarzyna Koza
telefon: 662 226 765
email: katarzyna.koza@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

DKN Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa
siedziba: Instytut Historyczny
opiekun: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
kontakt: Magdalena Gibiec
telefon: 603 900 650
email: gibiec_magda@wp.pl

IDKN Miłośników Historii Kultury
siedziba: Instytut Historyczny
opiekun: dr Małgorzata Kowalczyk
kontakt: Paweł Szafrański
telefon: 511 824 837
email: pmichalkarol@gmail.com

DKN Psychologii Ewolucyjnej „Zięby Darwina”
siedziba: Instytut Psychologii
opiekun: dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr
kontakt: Michał Misiak
telefon: 533 732 623
email: michal.misiak@uwr.edu.pl

Wydział Biotechnologii

DKN Bioinformatyki
siedziba: Zakład Genomiki
opiekun:  dr Przemysław Gagat
kontakt: Jarosław Chilimoniuk
email: jaroslaw.chilimoniuk@gmail.com

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

DKN Praw Zwierząt
siedziba: Katedra Teorii i Filozofii Prawa
opiekun: dr hab. Joanna Helios, dr hab. Wioletta Jedlecka
kontakt: Adam Bródka
telefon:
email: adam.brodka@uwr.edu.pl