Strona używa plików cookies więcej

Wykaz organizacji studenckich

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
siedziba: ul. Kręta 1, pok. 16
kontakt: Dominik Wojciechowski
telefon: 71 375 70 77, 888 696 659
email: dkwi95@o2.pl,  sek.azsuwr@gmail.com
www.azs.uni.wroc.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
siedziba: ul. Kuźnicza 49/55, pok. 311
kontakt: Szymon Włodarek
telefon: 509 525 939
email: nzs.uwr@nzs.org.pl, szymon.wlodarek@nzs.org.pl
www.nzs.uni.wroc.pl

Erasmus Student Network (ESN)
Organizacja działająca na rzecz studentów zagranicznych  UWr

siedziba: Wydział Filologiczny
kontakt: Joanna Michalak
telefon: 661 903 965
email: esn@uni.wroc.plpresident.uwr@gmail.com

Uni WINGS
University of Wroclaw International Group of Students
siedziba: Biuro Współpracy Międzynarodowej
kontakt: Magdalena Szymków-Cieniawska
telefon: 71 375 28 77
email: magdalena.szymkow@uwr.edu.pl

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Wrocław
siedziba: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
kontakt: Paula Machynia
telefon: 508 398 197
email: treasurer@wroclaw.elsa.org.pl