Strona używa plików cookies więcej

Wykaz zespołów artystycznych

CHÓR UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO GAUDIUM
kontakt: Karolina Moc
telefon: 501 040 913
E-mail: choir.gaudium@gmail.commoc.karolina@gmail.com
www.gaudium.uni.wroc.pl

ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO UWR
siedziba: Instytut Chemii
opiekun: dr Marek Cebrat
kontakt: Krzysztof Skowron
telefon: 725 180 680
E-mail: taniecdawny@uni.wroc.pl, rochnin@gmail.com
www.taniecdawny.uni.wroc.pl

ZESPÓŁ TEATRALNY „DINGSBUMS”
siedziba: Instytut Filologii Germańskiej
opiekun: dr Krzysztof Huszcza
kontakt: Eliza Siudak
telefon: 731 624 729
E-mail: elizasiudak@vp.pl