Strona używa plików cookies więcej

konfiguracja android

1. Uruchom aplikację Sklep Play.

2. Wyszukaj i pobierz aplikację Eduroam CAT.

3. Zainstaluj aplikację Eduroam CAT.

4. Z listy uczelni wybierz „Uniwersytet Wrocławski” (gdy uruchomiony jest moduł GPS, system automatycznie tworzy listę najbliższych instytucji).

5. Zainstaluj plik konfiguracyjny profilu połączenia.

6. Konfigurując profil wpisz swój login i hasło do uniwersyteckiej poczty (office365) wraz z domeną @uwr.edu.pl. Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, możesz je zresetować na stronie https://portal.uwr.edu.pl.

7. Sprawdź bieżącą konfigurację i status połączenia.