Strona używa plików cookies więcej

Sprawy socjalne dla emerytów i rencistów

Wnioski o przyznanie pożyczek dla emerytów, które będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu komisji socjalnej, przyjmowane będą do 15 września 2021 roku.

Wnioski o przyznanie zapomóg dla emerytów, które rozpatrywane będą na najbliższym posiedzeniu komisji socjalnej, przyjmowane będą do 15 września 2021 roku.

Kontakt:
ul. Kuźnicza 49-55, pok. 1
50-138 Wrocław
tel.+48 71 375 24 82, +48 71 375 26 92